Nagana, upomnienie i kara pieniężna: Kiedy i jak pracodawca może ukarać pracownika?

Kara nagany, upomnienia i kara pieniężna - to narzędzia w rękach pracodawców, którymi mogą oni dyscyplinować swoich podwładnych. W jakich przypadkach?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nagana, upomnienie i kara pieniężna: Kiedy i jak pracodawca może ukarać pracownika?

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

4 mar 2016 15:17


W praktyce taką karę (nagany, upomnienie czy karę pieniężną), pracodawcy mogą zastosować m.in. za spóźnianie się pracownika do pracy, wykonywanie w czasie pracy czynności niezwiązanych z jego obowiązkami, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub - co gorsze - spożywanie alkoholu w miejscu pracy, niewłaściwe zachowanie się pracownika w stosunku do przełożonych, podwładnych lub współpracowników, jak również nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w firmie.

- Katalog kar porządkowych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że pracodawca nie może nałożyć na pracownika innej kary niż kara upomnienia, kara nagany lub kara pieniężna. Ta ostatnia może zostać nałożona na pracownika za nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów p.poż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od 1-dniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 części wynagrodzenia – mówi Katarzyna Kałuża, ekspert Impel Business Solutions.

Jedna kara - jeden czyn

Kolejną zasadą przy stosowaniu kar porządkowych, o której pracodawca powinien pamiętać to jedna kara - jeden czyn, co jednakże nie wyklucza możliwości zastosowania wobec pracownika innej sankcji (np. nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, poza karą nagany może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika).

- Informacje o karach porządkowych powinny być zawarte w Regulaminie Pracy, w którym pracodawca może uściślić katalog zdarzeń skutkujących prawem nałożenia na pracownika kary porządkowej – dodaje Katarzyna Kałuża.

Przy stosowaniu kary upomnienia czy kary nagany pracodawca bierze pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Pracodawca nie jest związany gradacją kar porządkowych, to znaczy nie ma obowiązku w pierwszej kolejności za dane przewinienie stosować kary upomnienia jako gatunkowo lżejszej.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

filip 2017-02-26 21:06:27

jaka kara według kodeksu pracy grozi pracownikowi za nieprzyjecie premii