Nadchodzą zmiany: Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony już od 2016 r.

Prezydent podpisał nowe przepisy ustawy Kodeks pracy, które wejdą w życie w pierwszych miesiącach 2016 r. Umowa o pracę na czas określony będzie podlegała nowym zasadom zawierania i rozwiązywania, co może mieć istotne znaczenie dla wielu polskich pracodawców.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Nadchodzą zmiany: Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony już od 2016 r.

PODZIEL SIĘ


Autor: Marcin Sękowski, Ewa Boroń

14 sie 2015 14:37


Ustawa oczekuje teraz na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić do końca sierpnia 2015 r. Ze względu na istotność wprowadzanych zmian przepisy przejściowe ustawy przewidują sześciomiesięczne vacatio legis. Oznacza to, że zmiany przewidziane nowelą wejdą w życie najpewniej w pierwszych miesiącach 2016 r.

Zmiany w Kodeksie Pracy mogą mieć istotne znaczenie dla wielu polskich pracodawców, istotnie modyfikują bowiem obowiązujące do tej pory szczegółowe zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Oto główne zmiany.

Umowa o pracę na czas określony: wprowadzenie ograniczeń co do czasu trwania oraz liczby zawieranych umów

Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują ograniczenia czasowego trwania umowy o pracę na czas określony, co powoduje, iż w praktyce funkcjonują umowy zawierane na okresy wieloletnie (np. 5, 7, 10 lat).

Po wejściu w życie omawianej noweli do Kodeksu Pracy zawieranie długoterminowych umów o pracę nie będzie już możliwe. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić maksymalny 33-miesięczny okres, na jaki może być zawarta umowa o pracę na czas określony. Także w przypadku zawarcia między tymi samymi stronami stosunku pracy kilku umów o pracę na czas określony łączny okres zatrudnienia na ich podstawie nie może przekraczać 33 miesięcy.

Przekroczenie ww. terminu spowoduje, iż od dnia następującego po jego upływie pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

W praktyce oznacza to, że zgodnie z nowymi przepisami okres terminowego zatrudnienia pracownika nie będzie mógł przekroczyć 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące umowy na czas określony).

Ten sam pracodawca i pracownik mogą zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony

Drugą ważną zmiana. W przypadku zawarcia czwartej umowy pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Należy podkreślić, że zgodnie z nowelą nie ma znaczenia, jaki okres upłynie pomiędzy zawarciem kolejnych umów o pracę na czas określony.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Marta 2016-01-12 10:37:03

U mnie w pracy funkcjonuje dwie Agencje pracy, które uniemożliwiają dostania umowy na czas nieokreślony. Po dwóch umowach, trzecią dostałam przez Agencje na 2m-ce. A po tym czasie z powrotem do wcześniejszego pracodawcy, który dał mi umowę na 2 lata.