Można ubiegać się o ponowne przeliczenie swojej emerytury

- Można ubiegać się o ponowne przeliczenie swojej emerytury, jeżeli w okresie pomiędzy nabyciem prawa do wcześniejszej emerytury a definitywnym przejściem na emeryturę emeryt nie otrzymywał swej emerytury i płacił składki ZUS - orzekł w czwartek Sąd Najwyższy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Można ubiegać się o ponowne przeliczenie swojej emerytury

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

5 lip 2013 10:01


Sprawa dotyczyła emeryta, który wnosił o ponowne ustalenie prawa do emerytury i jej przeliczenie. Mężczyzna, urodzony w 1946 r. po raz pierwszy uzyskał prawo do emerytury już w styczniu 2009 r. Była to wcześniejsza emerytura, przysługująca na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo do niej mają urodzone przed 1 stycznia 1949 roku osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy przez ZUS (co w innym wypadku oznaczałoby prawo do renty inwalidzkiej), osiągnęły wiek minimum 55 lat oraz mają co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy - w przypadku kobiet, albo mający co najmniej 60 lat i 35-letni okres składkowy i nieskładkowy - w przypadku mężczyzn.

Jednak przyznanej emerytury mężczyzna nie pobierał, a prawo do niej zostało zawieszone, gdyż nadal był on zatrudniony. Ostatecznie w grudniu 2011 r. zdecydował się przejść na pełną emeryturę. Złożył więc stosowny wniosek do ZUS, prosząc jednocześnie o ponowne przeliczenie emerytury. ZUS przyznał mu świadczenie, ale w wysokości obliczonej według poprzedniej decyzji ZUS z 2009 r. Różnica pomiędzy uzyskanym świadczeniem a emeryturą ponownie przeliczoną wynosiłaby blisko 900 zł. Jednak wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia ZUS odrzucił, twierdząc, że możliwość taka przysługuje jedynie tym osobom, które po raz pierwszy składają wniosek o emeryturę.

Mężczyzna odwołał się do sądu, jednak w I instancji proces przegrał. Rozpatrzenie jego apelacji wstrzymał natomiast sąd II instancji, który dopatrzył się problemu prawnego, dotyczącego możliwości ponownego przeliczenia emerytury dla osoby, która poprzednio uzyskała już prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ale jej nie pobierała i pozostawała w zatrudnieniu, odprowadzając stosowne składki do ZUS.

Problem ten sąd II instancji przedstawił Sądowi Najwyższemu, który w czwartkowej uchwale (sygn. II UZP 4/13) stwierdził, że ubezpieczony, urodzony przed 31 grudnia 1948 r., który po osiągnięciu wieku emerytalnego kontynuował zatrudnienie i wystąpił z wnioskiem o emeryturę po 31 grudnia 2008 r. ma prawo do jej ponownego przeliczenia, niezależnie od tego, czy wcześniej złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę.

"Przepis art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskazuje warunki, na jakich można skorzystać z dobrodziejstwa ponownego przeliczenia emerytury. Tymi warunkami jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, kontynuacja zatrudnienia i uzyskanie po przeliczeniu korzystniejszego świadczenia" - powiedział sędzia Jerzy Kuźniar, podkreślając, że doszukiwanie się przez ZUS dodatkowych ograniczeń prawnych dla przeliczania emerytur nie ma podstaw prawnych. Nie ma ich bowiem w przepisach ustawy.
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.