Molestowanie seksualne, dyskryminacja: Pracujący na śmieciówkach też mogą się bronić

W stosunku do osób zatrudnionych na etatach, osoby na „śmieciówkach” są pozbawione pewnych praw np. urlopu czy świadczeń z tytułu L4, ale nie są bezbronne wobec dyskryminacji czy molestowania seksualnego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Molestowanie seksualne, dyskryminacja: Pracujący na śmieciówkach też mogą się bronić

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

6 mar 2015 10:05


Według różnych szacunków na podstawie umów cywilnoprawnych jest w Polsce zatrudnionych od miliona do dwóch milionów osób. NSZZ „Solidarność” ocenia liczbę tych pracowników nawet na 4 miliony.

Pracują w ochronie, gastronomii, hotelarstwie, usługach outsourcingowych, również w mediach. W stosunku do osób zatrudnionych na etatach osoby na „śmieciówkach” są pozbawione urlopu, świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego, ich umowy są w mniej korzystny sposób oskładkowane.

Czytaj też: Molestowanie seksualne w miejscu pracy. Wystarczą tylko słowa?

Polskie przepisy nie pozostawiają jednak tych osób bezbronnymi wobec dyskryminacji czy molestowania seksualnego. Praw osób pracujących na umowę zlecenie czy umowę o dzieło broni Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2010 nr 254, poz. 1700 z późn. zm.), którą stosuje się m.in. w zakresie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Czytaj też: Mobbing i molestowanie to również problemy środowiska medycznego

Jak wyjaśnia mec. Anna Łapeta, radca prawny w grupie Gumułka, ustawa ta określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania, m.in. ze względu na płeć, ale także ze względu na inne kryteria, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religia, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna.

- Ustawa ma zatem wymiar bardziej ogólny niż tylko ochrona kobiet przez dyskryminacją, która jest zresztą tylko jednym z zachowań kwalifikowanych jako nierówne traktowanie – wyjaśnia mec. Łapeta.

- Pozostałe zakazane zachowania to molestowanie, molestowanie seksualne, mniej korzystne traktowanie wynikające z odrzucenia molestowania lub molestowania seksualnego lub podporządkowania się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także zachęcanie nakazywanie tych zachowań – wylicza radca prawny.

W przypadku naruszeń zasady równego traktowania , osobom, których to naruszenie dotyczy, przysługuje roszczenie o odszkodowanie. - A zatem również osoby zatrudnione na umowy zlecenie czy umowy o dzieło są uprawnione do dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania – podkreśla Anna Łapeta.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.