Mobbing i dyskryminacja w służbach mundurowych: Jak szefowie przeciwdziałają tym zjawiskom?

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do szefów służb mundurowych z prośbą o informację na temat działań podejmowanych przez nich w celu przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego w relacjach służbowych.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Mobbing i dyskryminacja w służbach mundurowych: Jak szefowie przeciwdziałają tym zjawiskom?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

18 sie 2016 12:59


Pismo na początku sierpnia zostało wysłane do szefów: sił zbrojnych, ABW, Agencji Wywiadu, BOR, CBA, Straży Pożarnej, policji, Służby Celnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej.

"Naszym celem jest analiza i ocena, w jaki sposób służby mundurowe instytucjonalnie przeciwdziałają dyskryminacji. W szczególności chcemy sprawdzić, czy funkcjonariusze i funkcjonariuszki są chronieni przed dyskryminacją bezpośrednią, np. za względu na płeć, w tym przed molestowaniem seksualnym" - powiedziała zastępczyni RPO ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek.

"To grupy zawodowe, w których mamy do czynienia z jednej strony z małą liczbą kobiet, z drugiej - z dużym stopniem zhierarchizowania. Dlatego konieczne są precyzyjne i konkretne procedury, które zapewniają niezbędną ochronę przed dyskryminacją" - podkreśliła Spurek.

Wyjaśniła, że wystąpienie RPO nie jest reakcją na konkretną skargę, ale ma charakter systemowy. "Chcemy przeanalizować te przepisy pod kątem właściwego zabezpieczenie, szczególnie kobiet, przed zjawiskiem mobbingu i dyskryminacji" - powiedziała.

RPO poprosił o udostępnienie kopii regulacji wewnętrznych dotyczących zasad i trybu zgłaszania przez funkcjonariuszy i żołnierzy informacji o nieprawidłowościach w relacjach służbowych oraz o dyskryminacji.

Rzecznik jest również zainteresowany danymi na temat liczby prowadzonych postępowań - dyscyplinarnych, karnych, cywilnych i administracyjnych - związanych ze zjawiskiem mobbingu lub dyskryminacji oraz wyników tych postępowań.

Służby mają 30 dni na odpowiedź Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.