MF proponuje uzależnić długość macierzyńskiego od ubezpieczenia

Ministerstwo Finansów zaproponowało, by wymiar urlopu macierzyńskiego zależał od długości okresu ubezpieczenia. Propozycji tej, zgłoszonej do projektu założeń nowelizacji ustawy zasiłkowej, sprzeciwiło się we wtorek Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

MF proponuje uzależnić długość macierzyńskiego od ubezpieczenia

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

28 maj 2013 17:13


W propozycji przesłanej przez MF w poniedziałek Maciejowi Berkowi, sekretarzowi Rady Ministrów, zaproponowano, by prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego miały tylko kobiety, które były ubezpieczone przez ponad rok. Jeśli byłyby ubezpieczone krócej, to urlop macierzyński przysługiwałby im w wymiarze proporcjonalnym do czasu ubezpieczenia. Takie rozwiązanie pomogłoby - zdaniem MF - ograniczyć wyłudzenia zasiłków przez matki, które zaczynają płacić składkę chorobową na krótko przed porodem.

Propozycji MF sprzeciwiło się MPiPS, które uważa, że prowadzi ona do radykalnego skrócenia urlopu macierzyńskiego, co stoi w sprzeczności z polityką rządu, a zwłaszcza z planowanym wydłużeniem do 52 tygodni płatnej opieki nad dzieckiem.

Ponadto - według MPiPS - nie można uzależniać długości urlopu macierzyńskiego od czasu, przez jaki kobieta opłacała składki, bo naruszałoby to zasadę równości obywateli, a także unijną dyrektywę 92/85/EWG, która przyznaje kobietom prawo do minimum 14 tygodni urlopu. Dyrektywa nie pozwala na przyznawanie urlopu krótszego - napisał minister Władysław Kosiniak-Kamysz w piśmie do sekretarza Rady Ministrów.

Wcześniej, na początku maja, MPiPS sprzeciwiło się innej propozycji resortu finansów - dotyczącej ubezpieczenia chorobowego. MF zaproponowało, by przedsiębiorca ubezpieczony krócej niż miesiąc w ogóle nie miał prawa do zasiłku chorobowego, a płacący składkę chorobową dłużej - by miał zasiłek wyliczany od kwoty ryczałtowej, obliczanej jako 50 proc. lub 75 proc. wynagrodzenia minimalnego (wynoszącego obecnie 1600 zł).

Natomiast przy ubezpieczeniu dłuższym niż sześć miesięcy przysługiwałby zasiłek w wysokości 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dopiero przy ubezpieczeniu powyżej 12 miesięcy przysługiwałby zasiłek obliczany od zadeklarowanego dochodu.

Resort pracy sprzeciwił się temu, mimo że również chce ograniczyć zasiłki dla przedsiębiorców ubezpieczonych krócej niż rok. MPiPS uznało jednak, że propozycja MF zmierza do systemu kapitałowego oszczędzania, a nie taki jest cel ubezpieczeń społecznych.

"System ubezpieczenia chorobowego nie jest kasą oszczędnościową, w której środki są gromadzone, a wysokość zasiłków chorobowych nigdy nie była uzależniona od daty wystąpienia choroby" - napisał wiceminister pracy Marek Bucior w piśmie odnoszącym się do propozycji MF.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.