Lewiatan: Propozycja ewidencjonowania godzin niepotrzebnie zwiększy biurokrację

• Prowizyjny model wynagradzania jest praktyką rynkową stosowaną na całym świecie.
• Określenie ram czasowych przy modelach prowizyjnych ograniczyłoby elastyczność.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowe przepisy nie powinny mieć zastosowania do systemów współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a osobą wykonującą czynności w ramach umowy cywilnoprawnej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Lewiatan: Propozycja ewidencjonowania godzin niepotrzebnie zwiększy biurokrację

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

11 lut 2016 13:49


Wprowadzenie wymogu ewidencjonowania liczby godzin przepracowanych przez osobę fizyczną przyjmującą zlecenie lub świadczącą usługi albo przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą i osobiście świadczącą usługi oznaczać będzie wzrost biurokracji i nałoży na współpracujące ze sobą podmioty niepotrzebne obowiązki administracyjne zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł - uważa Konfederacja Lewiatan.

Takie propozycje znalazły się w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Wprowadzenie ewidencji przepracowanych godzin na realizację zlecenia wyeliminuje możliwość określania wynagrodzenia w formie ryczałtu powiązanego z innym miernikiem (np. z powierzchnią przy usłudze sprzątania). Propozycja ewidencjonowania godzin, i to wyłącznie na piśmie, jeszcze bardziej zbiurokratyzuje prowadzenie działalności i doprowadzi do usztywnienia wzajemnych relacji, a nawet sporów między stronami - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Czytaj też: Biurokracja dla pracodawcy jest najgorsza. Lektura przepisów zabiera mu 3,5 godziny dziennie

Ustawa obejmie znacznie szerszy krąg podmiotów niż to wynika z jej uzasadnienia. Biorąc pod uwagę statystykę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, publikowaną przez GUS, aktywnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest w Polsce ok. 2 mln, a umowy zlecenia/wykonania usług są poza sprzedażą najczęściej zawieranymi w obrocie handlowym umowami. Nowela w takim kształcie nakłada więc w praktyce obowiązek ewidencjonowania czasu zlecenia /usługi przez kontrahentów wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą w razie każdego zlecenia/usługi, pod rygorem wysokich kar.

Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan (Fot. Mat. pras.) Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Konfederacji Lewiatan (Fot. Mat. pras.)

- Naszym zdaniem należy wprowadzić wyłączenia ze względu na specyfikę branż lub sposób realizacji zadań. Nowe przepisy nie powinny mieć zastosowania do systemów współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a osobą wykonującą czynności w ramach umowy cywilnoprawnej, gdy warunki wykonywania czynności nie są w żaden sposób zbliżone do warunków wykonywania pracy właściwej zatrudnieniu pracowniczemu - dodaje dr Grażyna Spytek-Bandurska.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.