Komisja za ułatwieniami w korzystaniu z prawa swobodnego przepływu pracowników

• Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny opowiedziała się za ułatwieniami i pomocą w korzystaniu z prawa do swobodnego przepływu pracowników wewnątrz UE.
• Zmiany mają zapewnić m.in. wsparcie równego traktowania takich osób i przeciwdziałać ich dyskryminacji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Komisja za ułatwieniami w korzystaniu z prawa swobodnego przepływu pracowników

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

27 kwi 2016 19:27


Komisja podczas środowych (27 kwietnia) obrad nie zmieniła treści projektu. Zmieniono jedynie tytuł - zamiast numeru i nazwy dyrektywy unijnej posłowie zdecydowali wymienić trzy ustawy, które projekt zmienia.

Rządowy projekt zmian dotyczy ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o Państwowej Inspekcji Pracy i o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania - poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Rząd chce ułatwień w korzystaniu z prawa swobodnego przepływu pracowników, a projekt nie zmienia - nie ogranicza, ani nie rozszerza - ich praw - zaznaczył.

Projekt przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej zakłada, że to ten resort będzie instytucją odpowiedzialna za promocję praw osób korzystających z tych przepisów.

Do tej pory przebywający w Polsce pracownicy z państw unijnych oraz członkowie ich rodzin otrzymywali z PIP porady prawne dotyczące prawa pracy i dostępu do zatrudnienia. Po zmianach będą mogli liczyć także na pomoc w takich kwestiach jak: dostęp do przywilejów socjalnych i podatkowych; członkostwo w związkach zawodowych; dostęp do zasobów mieszkaniowych; dostęp do kształcenia, nauki zawodu i szkolnictwa zawodowego dla dzieci; pomoc udzielana przez urzędy pracy.

W ustawie o promocji zatrudnienia dopisane mają zostać obowiązki dotyczące promowania, monitorowania i analizowania skali zjawiska swobodnego przepływu pracowników i ich równego traktowania. Resort rodziny i pracy będzie mógł zlecać niezależne badania tego zjawiska i sprawdzać, czy w Polsce nie ma nieuzasadnionych ograniczeń, przeszkód lub dyskryminacji przy stosowaniu prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników.

Według projektu, pozytywnie ocenionym przez komisję, nowym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy będzie udzielanie niezależnego poradnictwa prawnego dla wspierania równego traktowania obywateli państw członkowskich UE oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników oraz członków ich rodzin.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.