Komisja przeciwna większości poprawek do projektu reformy usług rynku pracy

Komisja polityki społecznej i rodziny negatywnie zaopiniowała większość poprawek do projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgłoszonych w środę w drugim czytaniu. Komisja rekomenduje Sejmowi poparcie dwóch zmian.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Komisja przeciwna większości poprawek do projektu reformy usług rynku pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

13 mar 2014 9:14


Łącznie posłowie PiS, PSL i SLD zgłosili 29 poprawek, z czego uznanie komisji znalazły dwie - jedna zgłoszona przez SLD i jedna przez PiS.

Poprawka SLD zakłada, że starostowie będą mogli przez okres do 12 miesięcy refundować pracodawcom koszty składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia, którzy po raz pierwszy podjęli pracę. Kwota refundacji nie może być wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Obecnie projekt mówi, że takie dofinansowanie może trwać maksymalnie przez 6 miesięcy.

Poprawka PiS zakłada natomiast wydłużenie z 14 do 30 dni okresu, w którym można składać w określonej sytuacji wniosek o świadczenie przedemerytalne. Głosowanie nad poprawkami oraz całym projektem zaplanowano na piątek.

Jednoznaczne poparcie dla projektu deklarują kluby PO i PSL, PiS uzależniał swoje głosowanie od tego, czy Sejm poprze zgłoszone przez ten klub poprawki, TR wstrzyma się od głosu, a klub SLD podczas środowej debaty plenarnej wskazywał, że ma jeszcze "wątpliwości".

Przygotowany przez MPiPS projekt zakłada m.in. podział bezrobotnych, którzy szukają zatrudnienia w urzędach pracy na trzy grupy. W grupie I znaleźć mają się bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy. W grupie II - bezrobotni wymagający wsparcia, którzy korzystać będą ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują urzędy, np. szkoleń czy staży. W III grupie znaleźliby się bezrobotni oddaleni od rynku pracy - osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak i te, które z własnego wyboru nie są zainteresowane podjęciem pracy lub uchylają się od zatrudnienia legalnego.

Czytaj też: Ważą się losy reformy urzędów pracy

Obsługę trzeciego, najtrudniejszego profilu urzędy przekażą prywatnym agencjom zatrudnienia. Bezrobotni z tej grupy będą też kierowani do Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który powiatowe urzędy pracy będą realizować wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej. Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówi uczestnictwa lub z własnej winy przerwie udział w działaniach realizowanych w ramach PAI, zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego. Tak samo będzie w przypadku osób, które odmówią przypisania do konkretnego profilu.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.