Kodeks Pracy z zakazem mobbingu. Tak proponuje TR

Wprowadzenie wprost do Kodeksu pracy zakazu mobbingu w miejscu pracy - m.in. taką zmianę proponuje Twój Ruch w projekcie noweli Kodeksu pracy. Posłowie chcą też ochrony pracowników przed skutkami zatrudniania "na czarno" .
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kodeks Pracy z zakazem mobbingu. Tak proponuje TR

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

9 wrz 2014 12:34


Pierwsze czytanie tego projektu zaplanowano w tym tygodniu w Sejmie.

Jak podkreślił w uzasadnieniu Twój Ruch, chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

Czytaj też:Mobbing, molestowanie seksualne... To w Polsce wciąż sprawy zamiatane pod dywan

Projekt m.in. rozszerza o tożsamość płciową i stan cywilny katalog cech prawnie chronionych, które nie mogą być przesłanką do bezprawnego różnicowania sytuacji pracowników. Ponadto wskazuje wprost, że obok dyskryminacji zakazana jest także jakakolwiek forma mobbingu w pracy.

Zaproponowano ponadto podniesienie wysokości odszkodowań, o które może ubiegać się pracownik, który został dotknięty szczególną formą nękania, jaką jest mobbing. Zgodnie z propozycją, odszkodowanie to byłoby nie mniejsze niż sześć miesięcznych wynagrodzeń pracownika. Jak czytamy w uzasadnieniu, mobbing jest formą opresji, którą cechuje uporczywa i długotrwała przemoc psychiczna, w wyniku której pracownicy często doznają rozstroju zdrowia oraz popadają w izolację zawodową i społeczną. "Zjawisko to powinno być więc szczególnie silnie zwalczane, także za pomocą odstraszających w swojej wysokości odszkodowań na rzecz ofiar tej formy molestowania" - podkreślono.

Twój Ruch zaproponował również zapisanie wprost, że praca wykonywana w warunkach stosunku pracy jest nią, bez względu na wolę stron, którą kierowały się przy inicjowaniu zatrudnienia. Chodzi o sytuacje, gdy pracownik w sytuacji braku pozycji negocjacyjnej porównywalnej do zatrudniającego lub podlegając presji, a czasem także przymusowi ekonomicznemu, godzi się na warunki zatrudnienia, w tym na zawarcie z nim umowy cywilnoprawnej, mimo podejmowania pracy, która powinna być wykonywana na warunkach etatu.

Czytaj też:Zmiany w prawie pracy mają zapobiec niepłaceniu składek z umów-zleceń

W celu ochrony pracowników przed skutkami zatrudniania "na czarno" lub w ramach umów cywilnoprawnych (które mogą obecnie być zawierane ustnie), w projekcie zaproponowano domniemanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy w sytuacji, gdy odbywa się ona bez zawarcia umowy na piśmie.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.