Kiedy pracownik może domagać się umowy o pracę?

Osoba, która chce wykazać, że łączy ją z firmą stosunek pracowniczy, musi udowodnić, że wykonywała obowiązki na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Ważne są też miejsce i czas świadczenia zadań.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kiedy pracownik może domagać się umowy o pracę?

PODZIEL SIĘ


Autor: Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna

3 cze 2013 7:42


Pracownicy często przyjmują mniej korzystne warunki zatrudnienia i nie dbają o jego formalnoprawne aspekty. O tym, jaka relacja prawna powstaje pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą, decydują faktyczne okoliczności wykonywanego zajęcia. Nie ma przy tym zasadniczego znaczenia nazwa, jaką strony nadały kontraktowi, lub to, że w ogóle nie sporządziły go na piśmie. Te elementy mogą mieć natomiast wpływ na ewentualne postępowanie dowodowe, w którym strona chciałaby wykazać, że np. zawarła umowę o pracę - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Jeżeli pracownik udowodni, że we wskazanym okresie wykonywał na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem obowiązki określonego rodzaju i odbywało się to w miejscu i czasie wskazanym przez zatrudniającego, to może spodziewać się ustalenia przez sąd, że strony łączyła we wskazanym okresie umowa o pracę.

Jak podaje "DGP" Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (sygn. akt PK 156/09, Monitor Prawa Pracy 2010, nr 9, str. 477) stwierdziła, że roszczenie o sprostowanie świadectwa nie wyłącza interesu prawnego w ustaleniu rzeczywistej treści stosunku pracy na podstawie art. 189 k.p.c. Świadectwo jest dokumentem, który ma potwierdzać zdarzenia i czynności w znaczeniu faktycznym. Żądanie jego sprostowania nie jest trybem, w którym można weryfikować zgodność z prawem tych czynności.

Co ważne, interes prawny pracownika w ustaleniu, że z firmą łączyło go zatrudnienie pracownicze, wynika z tego, że sam stosunek pracy stanowi przesłankę powstania innych stosunków prawnych, np. ubezpieczenia społecznego. Świadczenia wynikające z tego pierwszego nie obejmują zatem ogółu tych przysługujących pracownikowi z tytułu zatrudnienia, ale mają wpływ na wypłaty, do których pracownik dopiero w przyszłości nabędzie prawa - donosi "DGP".

Nie można zastępować umowy o pracę cywilnoprawną bez zmiany warunków jej wykonywania

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.