Kiedy grozi zwolnienie dyscyplinarne, a kiedy inna kara?

W zakładzie pracy, jak w każdej organizacji, są przepisy i zasady, których należy się trzymać. Ich nieprzestrzeganie łączyć się może z konsekwencjami, które wobec niesubordynowanych pracowników przewiduje Kodeks pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kiedy grozi zwolnienie dyscyplinarne, a kiedy inna kara?

PODZIEL SIĘ


Autor: Anna Palewicz

5 mar 2015 5:39


Karę upomnienia lub nagany może zastosować pracodawca za:

• Nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. Przykładem może być niestosowanie się przede wszystkim do regulaminu zakładu pracy i pracy na danym stanowisku, np. nieutrzymywanie porządku na stanowisku pracy, nieprawidłowe wykonywanie obowiązków itp.

• Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy BHP są po to, by praca odbywała się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo. Przykładowo, w magazynach, gdzie obecne są wózki widłowe, poruszanie się pieszych jest możliwe tylko w granicach do tego wyznaczonych ścieżek i linii. Nieprzestrzeganie tych zasad grozi wypadkiem, stąd stosuje się upomnienia. W pracy biurowej również istnieją zasady bezpieczeństwa pracy. Na przykład stawianie napojów w pobliżu źródeł prądu grozi porażeniem. Niestosowanie się więc do zdroworozsądkowego podejścia do wykonywania czynności biurowych także może skutkować upomnieniem lub naganą.

• Nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Tutaj chyba najbardziej oczywisty i najczęściej łamany przez pracowników jest zakaz palenia na terenie zakładu pracy. Pracodawca ma prawo zastosować wobec łamiącego ten zakaz upomnienie. Zdarzają się pracodawcy idący dalej, którzy całkowicie zabraniają palenia papierosów w czasie pracy.

• Nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Spóźnianie się do pracy oraz nieusprawiedliwione odchodzenie w czasie pracy od swojego stanowiska również wiązać się może z upomnieniem lub naganą.

Kary pieniężne to również prawo pracodawcy

Jak mówi rzecznik Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach Beata Sikora-Nowakowska, kary pracownicze bywają tym bardziej przykre w konsekwencjach dla tych ostatnich, że mogą być związane np. z odebraniem prawa do nagrody finansowej lub innej formy dodatkowego wynagradzania.

Pracodawca ma do dyspozycji również nałożenie kary pieniężnej, gdy:

• pracownik nie przestrzega przepisów BHP obowiązujących w zakładzie pracy,

• pojawia się w pracy w stanie nietrzeźwym lub na miejscu spożywa alkohol oraz

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.