Karta Nauczyciela okiem strony samorządowej

Strona samorządowa pozytywnie, choć nie bez zastrzeżeń, zaopiniowała w środę opracowany przez MEN projekt założeń do nowelizacji Karty Nauczyciela. Projekt zakłada m.in. określenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli na 47 dni.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Karta Nauczyciela okiem strony samorządowej

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

24 kwi 2013 14:22


Współprzewodniczący ze strony samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Marek Olszewski ocenił, że projekt nie zakłada poważnych zmian systemowych, jeśli chodzi o organizację, zarządzanie i finansowanie polskiej oświaty.

"Doszliśmy jednak do wniosku, że pomimo, iż jest to projekt wysoce niedoskonały, okrojony, który nie zrewolucjonizuje w żaden sposób zarządzania i finansowania, to jednak jest wart około 1 mld publicznych pieniędzy i dlatego, przy wszystkich wątpliwościach, wydaje się, że strona samorządowa mogłaby go na tym etapie zaopiniować pozytywnie" - zaznaczył Olszewski.

Samorządowcy mają jednak uwagi do projektu, które zgłaszali podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiS. Jak mówił Olszewski, chodzi m.in. o ułatwienia w korzystaniu z urlopów przez nauczycieli.

Opracowany przez MEN projekt założeń do nowelizacji Karty Nauczyciela został w marcu skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Projektowana zmiana zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego nauczycieli poprzez uelastycznienie możliwości korzystania z niego. Nowe zasady określają wymiar urlopu na 47 dni roboczych w roku, a jego termin ma przypadać na dni wolne od zajęć lekcyjnych.

W rezultacie proponowanego rozwiązania nauczyciele będą mogli korzystać z urlopu wypoczynkowego nie tylko w okresie ferii zimowych i letnich, lecz we wszystkie dni, w które nie odbywają się w szkole zajęcia lekcyjne, a więc także w czasie 7-9 dni roboczych w okresie przerw świątecznych oraz 6-10 dni roboczych, które dyrektor szkoły ustali, jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Obecnie nauczyciele mają wolne w wakacje, ferie i podczas świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Art. 64 Karty głosi, że "nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania". W praktyce liczba dni urlopu nauczycieli w zależności od roku waha się i np. w 2012 r. wynosiła 54 dni (nie licząc weekendów).

Wprowadzenie 47-dniowego urlopu oznacza, że nauczyciele będą musieli wypełniać kartę urlopową. W przypadku, gdy tego nie zrobią np. podczas zimowych ferii, będą do dyspozycji dyrektora szkoły. Resort edukacji przypomina, że zgodnie z obecnymi przepisami nauczyciel podczas urlopu może na polecenie dyrektora szkoły wykonywać prace np. związane z zakończeniem czy przygotowaniem roku szkolnego. Nie może trwać to dłużej niż przez siedem dni.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.