Jak zatrudniać niepełnoletnich?

Wielu młodych ludzi szuka w lecie dorywczej pracy. Mimo braku doświadczenia są oni zazwyczaj wdzięcznymi pracownikami, jednak przedsiębiorcy, zatrudniający niepełnoletnich powinni pamiętać o tym, że tego typu stosunek pracy regulowany jest w szczególny sposób.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jak zatrudniać niepełnoletnich?

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

14 lip 2015 12:00


Zatrudnienie nieletniego

Osoby niepełnoletnie, wykonujące na rzecz pracodawcy pracę o charakterze sezonowym, mogą być zatrudnione zarówno na podstawie umów, regulowanych przez kodeks pracy, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych – mówi Julita Podhorodecka specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń w firma.pl.

Do kontraktów kodeksowych zaliczyć możemy:

* umowę na okres próbny,

* umowę na czas określony,

* umowę na czas wykonania określonej pracy.

Umowami regulowanymi przez kodeks cywilny są natomiast:

* umowa zlecenia,

* umowa o dzieło.

W kodeksie pracy znaleźć można regulacje dotyczące pracy dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia - praca taka jednak może mieć jedynie charakter artystyczny, reklamowy lub sportowy, ponadto konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

- Jeżeli więc przedsiębiorca chce zatrudnić nieletniego do pracy o innym charakterze, powinien pamiętać, że powinien on mieć ukończone 16 lat. Fakt ukończenia 16 roku jest szczególnie ważny - nastolatek nie może jedynie kończyć 16 lat w roku zatrudnienia – wyjaśnia Podhorodecka.

Zatrudnienie nieletniego powyżej 16 roku życia na umowie o pracę

Kodeks zezwala na zatrudnienie młodzieży z przedziału wiekowego 16-18 lat jedynie do wykonywania prac lekkich.

- Zdefiniować je możemy jako takie, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego osoby młodocianej. Pracodawca powinien sporządzić wykaz prac lekkich, wykonywanych w jego zakładzie pracy, a następnie zatwierdzić go u właściwego inspektora pracy i lekarza medycyny pracy – wyjaśnia specjalistka.

Przy tworzeniu takiego wykazu można posiłkować się rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków i zatrudniania przy niektórych z tych prac.

- Nieletni może wykonywać prace wymienione w rozporządzeniu, jeżeli są one częścią jego przygotowania zawodowego, jednak do tego typu pracy nie stosuje się przepisów o zatrudnieniu młodocianych, a o przygotowaniu zawodowym – informuje Podhorecka.

Jak tłumaczy w przypadku zatrudnienia młodocianego na podstawie umowy o pracę należy zapewnić mu badanie w zakresie medycyny pracy, a także szkolenie bhp, zarówno ogólne, jak i stanowiskowe.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.