Firmy zatrudniające niepełnosprawnych łamią przepisy

Firmy zatrudniające niepełnosprawnych łamią przepisy częściej niż te, które ubiegają się o status zakładów pracy chronionej - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2013 r., przedstawionych we wtorek.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Firmy zatrudniające niepełnosprawnych łamią przepisy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

21 sty 2014 19:19


W minionym roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili 2031 kontroli w 1677 zakładach pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne (rok wcześniej było to 2641 kontroli w 2041 zakładach). Sprawdzono warunki zatrudnienia 61,7 tys. niepełnosprawnych.

W prawie co czwartej firmie zatrudniającej niepełnosprawnych spośród tych, w których stwierdzono uchybienia (24 proc. zakładów w tej grupie), kontrolerzy stwierdzili bariery architektoniczne oraz niewłaściwe przystosowanie obiektów i stanowisk pracy do ich potrzeb.

Najczęściej jednak nieprawidłowości dotyczyły ogólnych zaniedbań dotyczących BHP, takich jak niewłaściwa eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, czy niewłaściwego przygotowania maszyn i urządzeń. Jeśli chodzi o naruszenie przepisów dotyczących zatrudnienia, najwięcej przypadków uchybień dotoczyło niepoddania pracowników właściwym szkoleniom, zaniedbań w przeprowadzaniu badań lekarskich oraz udzielaniu urlopów.

W zakresie swoich kompetencji inspektorzy prowadzili także kontrole u pracodawców ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej. W minionym roku o nadanie takiego statusu ubiegało się 78 pracodawców. Inspektorzy skontrowali 77 podmiotów, wydali dwie opinie negatywne.

W sprawozdaniu Głównego Inspektoratu Pracy podkreślono, że stan przestrzegania przepisów dot. zatrudnienia niepełnosprawnych w zakładach ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej oraz starających się o zwrot kosztów przystosowania miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnych był lepszy niż w zakładach już posiadających taki status.

W związku ze skargami PIP przeprowadziła 184 kontrole w 143 zakładach. Spośród uchybień, jakie stwierdzili inspektorzy, najwięcej dotyczyło wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników niepełnosprawnych (33 proc.), czasu pracy (16 proc.) oraz warunków zatrudniania (11 proc.)

Wśród zakładów ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej największą grupę stanowiły firmy ochroniarskie oraz sprzątające (łącznie prawie połowa podmiotów) oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego (27 proc.), a także firmy handlowe (17 proc.)
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.