Elastyczny czas pracy korzystny dla pracodawców

Dopuszczalność pracy w niedziele i święta w firmach transgranicznych jest problematyczna i ze względu na proces globalizacji wymaga unormowania w polskim prawie – uważają eksperci Pracodawców RP.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Elastyczny czas pracy korzystny dla pracodawców

PODZIEL SIĘ


Autor: GK

15 maj 2013 9:01


Przegłosowane przez członków sejmowej podkomisji ds. nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego rozwiązania dotyczące elastycznego czasu pracy wpisują się w postulaty zgłaszane przez Pracodawców RP.

Posłowie przyjęli rozwiązania rządowego projektu, uzupełnione poprawkami zgłoszonymi przez posła Adama Szejnfelda. Pracodawcy RP przypominają, że projekt rządowy zawiera jedynie dwa rozwiązania: 12-miesięczne okresy rozliczeniowe i ruchomy czas pracy.

Zgodnie z poprawką zaproponowaną przez posła Szejnfelda harmonogramy czasu pracy dla okresu rozliczeniowego będą sporządzane na okres obejmujący co najmniej miesiąc, a nie - jak chciała strona rządowa - dwa miesiące.

- Gdyby weszła w życie pierwotna propozycja, w znacznym stopniu utrudniłaby ona korzystanie z wydłużonych okresów rozliczeniowych - mówią eksperci Pracodawców RP. - Zwracaliśmy uwagę na to, że tego rodzaju obowiązek będzie dla firm uciążliwy i zwiększy biurokrację. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy fakt rezygnacji z wcześniejszego brzmienia tego przepisu - dodają.

Druga poprawka zgłoszona przez posła Szejnfelda odnosi się do odpracowywania zwolnień od pracy na załatwienie spraw osobistych. Zgodnie z przyjętą propozycją pracownik będzie musiał złożyć pisemny wniosek o udzielenie wolnego w trakcie pracy. Jego odpracowanie nie będzie traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych.

- To racjonalne i zasadne rozwiązanie. Ponadto uregulowanie tej kwestii w Kodeksie pracy pozwoli uniknąć zdarzających się obecnie w takich sytuacjach wątpliwości - komentują eksperci Pracodawców RP.

Podczas posiedzenia podkomisji zgłoszono również propozycję dotyczącą dopuszczalności pracy w niedziele i święta w firmach transgranicznych.

- Ta kwestia jest problematyczna i ze względu na proces globalizacji wymaga unormowania w polskim prawie - mówią eksperci Pracodawców RP.

Podobnego zdania jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które zapowiedziało podjęcie prac w tym zakresie. Ostatecznie jednak poprawka została wycofana z uwagi na możliwość wykroczenia jej materii poza zakres projektu.

- Liczymy na to, że projekt szybko przejdzie całą ścieżkę legislacyjną. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele problematycznych zagadnień dotyczących czasu pracy wymaga uregulowania. Jednak ze względu na spowolnienie gospodarcze i obecną sytuację na rynku pracy potrzebne są rozwiązania, które ułatwią utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Jednocześnie deklarujemy gotowość do dalszych negocjacji na temat propozycji zmian w przepisach działu VI Kodeksu pracy - kończą eksperci organizacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.