Dziś mija termin zgłoszenia członków rad nadzorczych

Do 8 stycznia 2015 roku, należy dokonać wyrejestrowania „starego” zgłoszenia członków rad nadzorczych i dokonania „nowego”, w zakresie zmiany kodu tytułu ubezpieczenia.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dziś mija termin zgłoszenia członków rad nadzorczych

PODZIEL SIĘ


Autor: Piotr Rybicki

8 sty 2015 9:20


W związku ze zmianami, w zakresie obciążenia składkami ubezpieczenia emerytalnego i rentownego wynagrodzeń członków rad nadzorczych, wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2015 roku, w ciągu 7 dni od tej daty, tj. do 8 stycznia 2015 roku, należy dokonać wyrejestrowania „starego” zgłoszenia członków rad nadzorczych i dokonania „nowego” – w zakresie zmiany kodu tytułu ubezpieczenia.

I tak członek rady nadzorczej, który nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji – co do zasady – powinien zostać zgłoszony ze zmodyfikowanym kodem 22 40 (ubezpieczenie zdrowotne). Ten fakt powinien już mieć miejsce wcześniej, tj. w ciągu 7 dni od powołania do rady. Zatem nie będzie potrzeby wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia w 2015 roku.

Rada nadzorcza, której zostało przyznane wynagrodzenia – wymagane jest wyrejestrowanie i zgłoszenie z nowym kodem 22 41 (ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz zdrowotne).

Natomiast w przypadku, gdy członek rady nadzorczej będzie objęty tylko ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym (tj. pobierającym wynagrodzenie i mającym zamieszkanie poza terytorium Polski) – wymagane jest wyrejestrowanie i zgłoszenie z nowym kodem 22 42.

Trzeba dodać, co wynika przede wszystkim z faktu, iż przepisy weszły w życie dopiero pod koniec grudnia 2014 roku, iż brak jest jakichkolwiek praktycznych rozwiązań, choćby w zakresie jak postąpić w przypadku gdy wynagrodzenie jest płatne „od posiedzenia” lub kwartalnie. Nie wiadomo również jak postąpić, gdy członek rady nadzorczej złoży rezygnację w ciągu 7 dni od powołania.

Z uwagi na bardzo krótki termin na dokonanie zmian w zakresie zmiany kodów tytułu ubezpieczenia - można domniemywać, że wiele firm „przegapi” ten termin. Miejmy nadzieję, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych odstąpi w tym przypadku od karania płatników z tytułu nieterminowości zgłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
ZUS

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.