Dane byłego pracownika muszą zniknąć z firmowej strony

Po rozstaniu z pracownikiem należy usunąć ze strony firmowej wszystkie jego dane osobowe, w tym zdjęcie i adres e-mail.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dane byłego pracownika muszą zniknąć z firmowej strony

PODZIEL SIĘ


Autor: HrNews.pl

15 mar 2013 14:13


Punkt 5 art. 23 ustawy o danych osobowych zezwala na przetwarzanie danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może zatem zamieścić na stronie internetowej firmy podstawowe informacje o pracowniku, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, zdjęcie czy adres e-mail, ponieważ jego celem jest ułatwienia potencjalnym klientom kontaktu z daną osobą.

Przesłanka ta przestaje mieć sens z chwilą odejścia pracownika z firmy, dlatego administrator danych powinien usunąć jego dane osobowe. Pracodawca może udostępniać dane byłego pracownika, o ile zainteresowany w sposób wyraźny się na to zgodzi. Trzeba pamiętać, że pracownikowi przysługuje wówczas prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia ze zbioru, jeśli dane te są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli były pracodawca zamieszcza dane pracownika bez jego zgody lub odmawia ich aktualizacji, zainteresowany może zwrócić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o nakazanie dopełnienia obowiązku.

Po rozwiązaniu umowy z pracownikiem należy nie tylko usunąć jego adres e-mailowy ze strony, ale też niezwłocznie go zlikwidować. W opinii GIODO aktywność adresów e-mail narusza wolność byłego pracownika do prawa komunikowania się oraz ochrony jego korespondencji, ponieważ po ustaniu stosunku pracy nie ma on już możliwości zapoznania się z przychodzącymi na to konto wiadomościami.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.