Czy nowy właściciel firmy może zwolnić kobietę w ciąży?

Gdy firmę przejmuje nowy właściciel, dotychczasowi pracownicy obawiają się zaprowadzenia nowych porządków. Zwłaszcza, gdy towarzyszą im duże zmiany organizacyjne, likwidacja działów, zwolnienia oraz renegocjacje umów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Czy nowy właściciel firmy może zwolnić kobietę w ciąży?

PODZIEL SIĘ


Autor: Marta Kosakowska

28 kwi 2014 16:16


Czy ciężarna pracownica w okresie ochronnym również powinna obawiać się pogorszenia warunków pracy i płacy a nawet zwolnienia w przypadku zmian właścicielskich w firmie?  

Zgodnie z art. 231 kodeksu pracy, jeśli dochodzi do przejścia zakładu w ręce innego pracodawcy, to ten staje się stroną w dotychczasowym stosunku pracy, jaki łączył zatrudnionych z poprzednim pracodawcą.

Jeśli więc ciężarna pracownica wcześniej zatrudniona została w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, zgodnie z art. 177 § 1 k.p., obecny pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z nią umowy o pracę, zarówno w okresie ciąży, jak i podczas urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (czyli zastosowanie zwolnienia dyscyplinarnego).

Rozwiązanie angażu zatrudnionej spodziewającej się dziecka może nastąpić jedynie w sytuacji likwidacji zakładu bądź ogłoszenia upadłości. Również w sytuacji, gdy pracodawca zdecydowałby się dokonać w spółce zwolnień grupowych, nie ma powodu do zmartwienia.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy (czyli w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego), pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Ewentualne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego, na skutek którego zmniejszy się otrzymywane wynagrodzenie, spowoduje, iż do końca okresu szczególnej ochrony, pracownica będzie otrzymywała dodatek wyrównawczy.

*Autorem tekstu jest Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC Corporate Lawyers

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.