Co trzeba zrobić, żeby zostać rolnikiem i dostać kasę z Unii?

Czy żeby otrzymać wsparcie na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" wystarczy być właścicielem gospodarstwa, czy trzeba nim kierować?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Co trzeba zrobić, żeby zostać rolnikiem i dostać kasę z Unii?

PODZIEL SIĘ


Autor: Farmer.pl

www.farmer.pl

22 sie 2014 15:47


Na rozbieżności dotyczące tego problemu wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz w wystąpieniu do Andrzeja Grossa, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj też: Nie pracownik korporacji, nie samozatrudniony, a rolnik... ma największe oszczędności

To nie pierwsze wątpliwości RPO w tej sprawie. Już 10 września 2012 r. rzecznik skierowała wystąpienie do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie niezgodności polskich przepisów dotyczących przyznawania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z prawem Unii Europejskiej.

Czytaj też: Po wejściu Polski do UE zarobki rolników podwoiły się

Jak stwierdza rzecznik, niezgodność ta wynikała z uregulowania pojęcia „prowadzenie działalności rolniczej” w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-  2013 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 201).

Przepis § 2 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia  stanowi: „uznaje się, że osoba fizyczna prowadziła działalność rolniczą, jeżeli była  właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co  najmniej 1 ha, z wyłączeniem przypadku, gdy nabyła tę nieruchomość w drodze spadku, a w terminie 12 miesięcy od tego dnia dokonała zbycia tej nieruchomości albo udziału  we współwłasności tej nieruchomości, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność”.

Z tego wynika, że za osobę prowadzącą gospodarstwo może być uznany każdy, kto był właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego, nawet jeśli nie kierował tym gospodarstwem.

Więcej czytaj na farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.