Bezrobocie po pięćdziesiątce

W grupie zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 lat w IV kwartale 2011 r. najwięcej było osób z najniższym wykształceniem, a najmniej z wyższym.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Bezrobocie po pięćdziesiątce

PODZIEL SIĘ


Autor: Grażyna Kuryłło

10 cze 2013 12:23


Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2011 r." w IV kwartale 2011 r. w grupie osób powyżej 50 lat, liczącej 13,256 mln, zdecydowaną większość stanowiły te zamieszkałe w miastach (64,1 proc.).

Najwyższy udział osób powyżej 50 lat w ludności ogółem zanotowano w regionie centralnym (2,863 mln, tj. 21,6 proc.), a najniższy w regionie południowo-zachodnim (1,417 mln, tj. 10,7 proc.).

Aktywnych zawodowo powyżej 50 lat było 4,468 mln. osób, w tym 1951 tys. kobiet. Współczynnik aktywności zawodowej w badanej grupie wiekowej wyniósł 33,7 proc., z tego najwyższy zanotowano w regionie centralnym (36,4 proc.), a najniższy w regionie południowym (31,3 proc.).

Według dokumentu w badanym okresie pracowało 4,153 mln osób powyżej 50 lat życia. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wyniósł 31,3 proc. i był wyższy na wsi (32,0 proc.) niż w miastach (31,0 proc.).

Najwięcej pracujących zanotowano w regionie centralnym (971 tys.), w którym najwyższy był również wskaźnik zatrudnienia (33,9 proc.). Najmniej pracujących było w regionie południowozachodnim (416 tys.), a najniższy wyliczony wskaźnik zatrudnienia zanotowano w regionie południowym, gdzie wyniósł 29,0 proc.

Jeśli chodzi o kobiety, to najmniej bezrobotnych kobiet było w regionach: północno-zachodnim i południowo-zachodnim (po 16 tys. osób), a najniższą stopę bezrobocia wśród kobiet zanotowano w regionie północno-zachodnim (6,0 proc.).

Na koniec 2011 r. ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła 1,982 mln. Najwyższy udział w badanej grupie mieli bezrobotni z regionu wschodniego (21,1 proc.), a najniższy - z regionu południowo-zachodniego (9,7 proc.).

W ogólnej liczbie bezrobotnych, grupa osób powyżej 50 lat liczyła 441,4 tys., co stanowiło 22,3 proc. ogółu bezrobotnych. Największy odsetek bezrobotnych w tej grupie stanowili bezrobotni zamieszkali w regionie centralnym (21,7 proc. udziału), a najmniejszy w regionie południowo-zachodnim (11,9 proc.).

W grupie zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 lat największy udział miały osoby z najniższym wykształceniem, tj. gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (39,1 proc.), zaś najmniejszy - osoby z wykształceniem wyższym (3,8 proc.).

Największy udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym odnotowano w regionie północnym (42,6 proc.), a najmniejszy - w regionie południowym (34,8 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.