A gdyby tak zamiast dnia wolnego, wynagrodzenie za pracę w wolną sobotę?

Dużym problemem dla pracodawców i pracowników jest brak możliwości zapłacenia za pracę wykonywaną w szósty dzień tygodnia, w tzw. wolną sobotę. Konfederacja Lewiatan postuluje zmianę i wprowadzenie możliwości wypłacania wynagrodzenia za ten dzień.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

A gdyby tak zamiast dnia wolnego, wynagrodzenie za pracę w wolną sobotę?

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

16 lip 2014 6:31


– Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na bardziej elastyczne gospodarowanie czasem pracy w firmach i przede wszystkim umożliwi pracownikom uzyskanie wyższego wynagrodzenia za pracę – mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi jeśli pracownik wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (zazwyczaj sobota), to pracodawca jest zobowiązany udzielić mu innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Zatem nie może alternatywnie wypłacić świadczenia pieniężnego, nawet na wyraźny wniosek pracownika, ze względu na obowiązek zapewnienia mu prawa do odpoczynku.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan taka regulacja jest nazbyt restrykcyjna, biorąc pod uwagę chociażby zapis o pracy świadczonej w niedziele i święta. Zgodnie z art. 15111 k.p. jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie we wskazanym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub święto, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1 k.p. za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Zatem należy zmniejszyć rygoryzm przepisu art. 1511 Kodeksu pracy i zezwolić, w wyjątkowych przypadkach, na rekompensowanie pieniężne wykonywanej pracy w szósty dzień tygodnia. Przykładowo wyjątkiem mogłyby być objęte sytuacje, gdy pracownik indywidualnie wnioskuje o wypłatę wynagrodzenia lub pracodawca nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego (np. sobota była ostatnim dniem okresu rozliczeniowego).

Proponowane rozwiązanie nie pogorszy sytuacji pracownika, przeciwnie – wpłynie korzystnie na jego dochody. Rozszerzenie zasad rekompensowania pracy nie spowoduje dodatkowych kosztów dla budżetu państwa, lecz zwiększy wpływy z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

3 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Eterno Vagabundo 2014-07-24 05:43:27

Po co był ten cały Cyrk w polskiej historii, Skoro wrócić chcemy Do starej trajektorii ???

Wojciech Banaszak, Szczecin 2014-07-16 22:08:38

Mamy duże bezrobocie oraz ogromny rozziew dochodów. Zamiast wydłużania czasu pracy, nawet płatnego - lepiej pomyŚleć o takich zmianach (w tym dot. ZUS), które pozwalałyby zatrudnić więcej ludzi, także w niepełnym wymiarze czasu pracy. Automatyzacja i robotyzacja ograniczają zapotrzebowanie na "siłę roboczą", a ZUS itd. nadal uzależnione są od liczby zatrudnionych, Niektórzy durnowaci załamują nawet ręce, że spada liczba ludności - a po co nam wzrost ludzi = wzrost bezrobotnych i kiepsko opłacanych? Aby rosła ilość biedoty, a tylko niektórzy mieli coraz więcej luksusów i organicznych części zamiennych???

element 2014-07-16 16:05:38

Praca w sobotę, później praca w niedzielę i mamy powrót do niewolnictwa. Co my robimy z wolnością wywalczoną przez "Solidarność" ? Maksymalizacja zysku, pogoń za pieniędzmi za wszelką cenę.