2,8 mln samozatrudnionych Polaków czeka poważna zmiana

Projekt nowego Kodeksu Pracy do, którego dotarli dziennikarze PulsHR.pl i WNP.PL, stara się unormować zjawisko, które szeroką falą rozlało się po polskiej gospodarce - samozatrudnienie, przez wielu ocenianie jako patologia rynku pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

2,8 mln samozatrudnionych Polaków czeka poważna zmiana

PODZIEL SIĘ


Autor: AK

19 mar 2018 0:01


  • W projekcie nowego Kodeksu pracy stworzono kategorię „samozatrudniony ekonomicznie zależny”.
  • Odnosi się ona do osób, które będą świadczyć pracę jako samozatrudnione w wymiarze co najmniej 21 godzin na tydzień, przez okres co najmniej 182 dni.
  • Liczbę samozatrudnionych w Polsce Eurostat oblicza na około 2,8 mln osób, co stanowi 18 proc. populacji w wieku produkcyjnym. To osoby pracujące na umowę-zlecenie, umowę o dzieło lub mające zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Projektodawcy już w 1 artykule, paragraf 2, nowego Kodeksu uwzględniają samozatrudnienie jako formę pracy zarobkowej. W artykule 50. dodają zaś, że istotne wątpliwości dotyczące ustalenia, czy praca jest wykonywana w formie zatrudnienia czy samozatrudnienia, sąd rozstrzyga na korzyść zatrudnienia. Pracodawca zaprzeczający istnieniu stosunku pracy ma obowiązek przeprowadzenia dowodu, że praca nie jest wykonywana pod jego kierownictwem. To tzw. domniemanie zatrudnienia.

Samozatrudnienie jednak nie zniknie całkowicie. Projekt nowego kodeksu powołuje kategorię „Samozatrudnionego ekonomicznie zależnego” i poświęca mu cały dział IX.

Generalnie, według nowego Kodeksu pracy, jeśli zostanie on przyjęty w projektowanym kształcie, samozatrudnionym ekonomicznie zależnym staje się osoba zajmująca się świadczeniem usług, wykonująca je samodzielnie na rzecz konkretnego przedsiębiorcy, jednostki organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą lub gospodarstwa rolnego (kontrahent), w sposób bezpośredni, przeciętnie w wymiarze co najmniej 21 godzin na tydzień, przez okres co najmniej 182 dni (art. 177. § 1).

De facto więc, wszyscy, którzy świadczą usługi dla pracodawcy (kontrahenta) w formie zbliżonej do co najmniej do połowy etatu, mogą otrzymać status samozatrudnionych ekonomicznie zależnych.

Samozatrudniony staje się samozatrudnionym ekonomicznie zależnym po upływie okresu, o którym mowa w § 1, niezależnie od liczby umów zawartych między stronami. Samozatrudniony traci status samozatrudnionego ekonomicznie zależnego, po każdym okresie 91 dni, w którym liczba godzin świadczonych usług jest niższa od liczby, o której mowa w § 1. Samodzielnego charakteru świadczenia usługi przez samozatrudnionego ekonomicznie zależnego nie wyłącza zatrudnianie przez niego pracowników okazjonalnie i w ograniczonym zakresie.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

2 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Dorka 2018-03-19 21:47:03

Flaki z olejem....,nic jasno napisane

Janek 2018-03-19 09:51:14

Kompletnie nie rozumiem artykułu.