Właściciele agencji zatrudnienia sami będą szukać pracy?

Działalność gospodarcza związana z pośrednictwem w zatrudnianiu wg. kwalifikacji PKD nr. 78 ukazała się na liście Top Ten, czyli wśród dziesięciu najbardziej zagrożonych upadłością działów PKD o dużym udziale pracujących.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Właściciele agencji zatrudnienia sami będą szukać pracy?

PODZIEL SIĘ


Autor: aw,jk

10 cze 2014 17:46


Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej "Instrument Szybkiego Reagowania".

Prof. Jerzy Hausner, kierujący pracami zespołu ISR, podkreśla, że uzyskane wyniki badań potwierdzają wcześniejsze pozytywne oczekiwania, co do poprawy koniunktury w polskiej gospodarce.

- Ożywienie gospodarcze jest już faktem i obecnie możemy przewidywać, że w 2014 r. będzie wyraźnie silniejsze w kolejnych kwartałach, co przełoży się na odwrócenie w II połowie br. towarzyszącej nam od dłuższego czasu tendencji wzrostu stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością. Zespół ISR przewiduje, że poprawa koniunktury pozytywnie wpłynie na sytuację na rynku pracy, a co za tym idzie również na kondycję podmiotów z rynkiem pracy powiązanych - podkreślił.

Ozusowanie umów cywilnoprawnych planowane przez rząd może zmienić warunki funkcjonowania agencji pracy. Prognozy ekonometryczne i szacunki stopnia zagrożenia upadłością z natury rzeczy nie uwzględniają tego rodzaju egzogenicznych szoków. Z drugiej strony, lepsza koniunktura w najbliższych kwartałach będzie łagodziła ewentualne skutki nowych regulacji.

Eksperci ISR wyróżniają trzy przedziały stopnia zagrożenia upadłością: od 0 do 160 - poziom niski (akceptowalny), powyżej 160 do 200 - poziom ostrzegawczy oraz powyżej 200 - poziom wysoki. Stopień zagrożenia upadłością w dziale 78 PKD, na podstawie danych za pierwsze półrocze 2013 roku wyliczono na 464 punkty, podczas gry w roku 2012 wskaźnik zagrożenia upadłością w tym dziale szacowany był na poziomie 299. Tymczasem już przy 200 punktach stopień zagrożenia oceniany jest, jako wysoki. Również prognozy dla tej branży na I półrocze 2014 roku nie są optymistyczne - wskaźnik zagrożenia upadłością pozostaje na bardzo wysokim poziomie - 438 pkt.

- Oba szeregi czasowe - stopnia zagrożenia upadłością i liczby wszczętych postępowań upadłościowych - są statystycznie istotnie i wysoce skorelowane - podkreśla dr Jarosław Kaczmarek, odpowiadający za część mikroekonomiczną badań ISR i dobór Top Ten. - Należy jednak zaznaczyć, że wskaźnik informuje o stopniu zagrożenia upadłością, ale wszczęte postępowanie upadłościowe nie musi jej jeszcze oznaczać - dodaje.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.