Większość sprzedawców bezpośrednich to kobiety

Konsultant w sprzedaży bezpośredniej to najczęściej pracownik biurowy, handlowiec, nauczyciel, księgowy, student lub uczeń.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Większość sprzedawców bezpośrednich to kobiety

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

10 lis 2015 13:55


Sprzedaż bezpośrednia daje możliwości zarobkowania, zarówno w formie pracy dodatkowej, jak i na zasadzie samozatrudnienia. Jak wynika z badania IBRiS 91,7 proc. ogółu sprzedawców stanowią kobiety w wieku 30-39 lat (27,7 proc.) oraz 16-24 lata (21,9 proc.), zamieszkujące na wsiach lub w miastach do 250 tys. mieszkańców, posiadające wykształcenie wyższe (47,1 proc.) lub średnie (43,8 proc.). 

Praca dorywcza

Praca w sektorze to dla dwóch trzecich (66,3 proc.) badanych osób zajęcie dodatkowe – jedyne lub jedno z kilku dodatkowych. Niewiele ponad 17 proc. ogółu respondentów traktuje sprzedaż bezpośrednią jako główne i stałe miejsce pracy.

Czytaj też: Sprzedaż bezpośrednia w Polsce ma się dobrze. Gorzej ze sprzedawcami

Wśród osób dla których jest to dodatkowe zajęcie najwięcej jest pracowników biurowych (15,1 proc.), handlowców (11,2 proc.), nauczycieli (8,5 proc.), księgowych (5,4 proc.), studentów/uczniów (5,2 proc.). Trzech na dziesięciu badanych pracuje w sprzedaży bezpośredniej nie dłużej niż rok, a łącznie ponad 62 proc. nie dłużej niż 4 lata. Ponad 17 proc. ankietowanych współpracuje z firmami sprzedaży bezpośredniej od 10 do 14 lat.

Kto pracuje w sprzedaży bezpośredniej?

Osoby decydujące się na pracę w sprzedaży bezpośredniej to w większości pełnoetatowi pracownicy (38 proc.) lub studenci (22,2 proc.). Co dziesiąty ankietowany określał się jako bezrobotny, poszukujący pracy. Wzrosła również - wobec danych z 2013 roku - liczba osób samozatrudnionych, emerytów i rencistów rozpoczynających swoją karierę w branży sprzedaży bezpośredniej.

Prawie co trzeci ankietowany zanim zdecydował się na podjęcie zajęcia w sprzedaży bezpośredniej rozważał pracę pełnoetatową (28,1 proc.), a niespełna jeden na pięciu respondentów (19,3 proc.) myślał o samozatrudnieniu.

Znaczny odsetek badanych osób nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, co może oznaczać, że forma zatrudnienia miała dla nich mniejsze znaczenie lub nie rozważali innych form zatrudnienia.

*Badanie zostało przeprowadzone wśród osób pracujących w systemie sprzedaży bezpośredniej, współpracujących z firmami zrzeszonymi w Polskim Stowarzyszeniu Sprzedaży Bezpośredniej (wielkość próby: N=2712).

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.