Śląskie. Rusza nabór do projektu płatnych staży "Kierunek zmiana"

50 osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy straciły pracę nie ze swojej winy lub są na wypowiedzeniu, może skorzystać z projektu „Kierunek zmiana”, obejmującego m.in. półroczne, płatne staże.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Śląskie. Rusza nabór do projektu płatnych staży "Kierunek zmiana"

PODZIEL SIĘ


Autor: pt/pap

28 wrz 2016 15:30


Projekt jest skierowany do mieszkańców Rudy Śląskiej, Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Świętochłowic i Siemianowic Śląskich. Będzie realizowany do 31 lipca 2018 r.

"Do projektu się mogą zgłaszać osoby będące na etapie wypowiedzenia umowy o pracę lub te, które utraciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, jak np. likwidacja stanowiska pracy czy zwolnienia grupowe. Nasz projekt wyróżnia to, że na każdym etapie uczestnicy otrzymują wsparcie finansowe" - powiedziała w środę prezes realizującej projekt Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor" Katarzyna Wochnik.

W procesie kwalifikacji do projektu istotne będą przyczyny zwolnienia wskazane na świadectwie pracy lub wypowiedzeniu umowy o pracę - z projektu nie będą mogli korzystać np. zwolnieni dyscyplinarnie.

Osoby, które wezmą udział projekcie, zostaną objęte kompleksowym wsparciem w postaci szkoleń zawodowych, których celem jest podnoszenie lub nabywanie nowych kwalifikacji. Zaplanowano też szkolenia związane z poruszaniem się po rynku pracy, konsultacje i doradztwo zawodowe oraz 6-miesięczne płatne staże.

Stypendium szkoleniowe

Uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże oraz stypendium szkoleniowe, ale przede wszystkim stypendium stażowe, które wynosić będzie 1750 zł netto miesięcznie - to równowartość kwoty ok. 2400 brutto w przypadku standardowego zatrudnienia na umowę o pracę. Z projektu będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy, którzy przyjmą osobę na staż.

Dla nich przewidziana jest refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz zwrot kosztów związanych z utworzeniem stanowiska stażu, np. zakup odzieży roboczej, drobnych sprzętów i narzędzi itp.

Zatrudnienie w miejscu stażu

"Projekt zakłada, że co najmniej 50 proc. uczestników po odbyciu stażu uzyska zatrudnienie w miejscu jego odbywania. Szacujemy jednak, że odsetek ten będzie zdecydowanie wyższy" - powiedział dyrektor biura projektów w agencji "Inwestor" Paweł Knop.

Projekt "Kierunek zmiana" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wartość projektu to blisko 1,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE wynosi blisko 1,3 mln zł.

Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor: Sp. z o.o. powstała w 1997 roku jako instytucja samofinansująca się, mająca na celu wspieranie i promocję przedsiębiorczości w mieście i regionie. Jej działalność ukierunkowana jest głównie na problematykę o charakterze publicznym. Większościowym udziałowcem spółki jest miasto Ruda Śląska.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.