Raport: motywacja pracownika tymczasowego

Zgodnie z przeprowadzonym przez ManpowerGroup badaniem, osoby zatrudnione tymczasowo najbardziej motywują do pracy dobre relacje z przełożonym i konsultantem agencji, a także perspektywa stałego zatrudnienia.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Raport: motywacja pracownika tymczasowego

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

20 lut 2013 9:20


Z raportu „Motywacje Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści", zrealizowanego przez ManpowerGroup - który przedstawia odczucia 205 pytanych - wyłania się obraz cennego, zaangażowanego oraz lojalnego pracownika.

Większość respondentów (69,3 proc.) utożsamia się z firmą, na rzecz której wykonuje pracę, mimo iż nie jest przez nią bezpośrednio zatrudniona.

- Pomimo innej relacji z pracodawcą, niż ta, która łączy go z pracownikami stałymi, pracownicy tymczasowi mocno utożsamiają się z firmą na rzecz której wykonują pracę. Najczęściej to właśnie ją postrzegają jako swojego pracodawcę, mimo iż formalnie pozostają zatrudnieni przez agencję zatrudnienia. Dlatego też odpowiedzialność za motywacje pracowników tymczasowych spoczywa głównie po stronie firm korzystających z usługi pracy tymczasowej, a wiedza pracodawców na temat skali oddziaływania poszczególnych motywatorów na pracowników tymczasowych jest niezmiernie istotna - wyjaśnia Przemysław Sienkiewicz, kierownik jednej z agencji Manpower, koordynator badania.

Aż 77,1 proc. pytanych wskazało, że na zadowolenie z wykonywanej pracy największy wpływ mają dobre relacje z przełożonym, a także perspektywa stałego zatrudnienia (74,1 proc.).

52,6 proc. badanych oceniło skuteczność stosowanych wobec nich systemów motywacyjnych jako satysfakcjonującą. Spośród niematerialnych form motywowania - pewność zatrudnienia i stabilizacja zawodowa okazały się być czynnikami o najsilniejszym wpływie motywującym (93,1 proc.). Wyprzedziły sprawiedliwą ocenę wkładu pracy (84,4 proc.) oraz dobrą organizację pracy (83 proc.).

- Pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracy tymczasowej zależy na utrzymaniu zatrudnienia i związaniu się z pracodawcą na dłużej - mówi Przemysław Sienkiewicz.

Z uwagi na ten fakt Manpower, w ramach motywowania pozapłacowego o charakterze niematerialnym, zachęca pracodawców użytkowników do planowania zatrudnienia pracowników tymczasowego w oparciu o stopniowo wydłużane umowy o pracę. Dzięki takim przejrzystym warunkom zatrudnienia wśród pracowników tymczasowych wzrasta poczucie stabilności zatrudnienia.

- Dla pracodawców z kolei jest to sposób radzenia sobie z utrzymującym się na rynku niedoborem talentów, czyli pracowników, którzy posiadają kwalifikacje, poszukiwane przez firmy - wyjaśnia.

Za istotne w systemie motywowania materialnego zostały uznane szkolenia (81 proc.), dofinansowania do nauki języków (70,7 proc.) oraz ścieżki karier (66,8 proc.). Prawie połowa badanych (47,8 proc.) deklaruje, że praca u obecnego pracodawcy użytkownika oferuje im możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.