Jan Kulczyk, CEED Institute: Musimy zrobić wszystko, aby emigranci chcieli wrócić

W Europie Środkowo-Wschodniej, Polska jest krajem o najniższej obecności obcokrajowców - wynika z drugiej części raportu migracyjnego CEED Institute, "Bilet w jedną stronę? Migracje w Europie z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej”.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jan Kulczyk, CEED Institute: Musimy zrobić wszystko, aby emigranci chcieli wrócić

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

19 lut 2015 15:18


Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w Europie i rosnących nastrojów antyimigracyjnych Polacy oraz obywatele innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej wciąż chętnie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy do lepiej rozwiniętych państw UE.

Tempo tych procesów znacząco jednak spadło po 2012 r. i można mówić o początkach stabilizacji. Rośnie także skala migracji powrotnych, ale nie można jeszcze powiedzieć, że mamy do czynienia z masowymi powrotami z zagranicy.

Ponad 80 proc. Polaków pracujących na emigracji w UE jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej i zamierza dalej tam praciować. Ponad 90 proc. z nich wskazuje też na poprawę swojej sytuacji finansowej – wynika z badań przedstawionych w raporcie.

- Miliony emigrantów, którzy wyruszyli w świat po wyższe zarobki, wykształcenie i szansę na lepsze życie, to siła napędowa globalnej gospodarki. Ich odwaga i przedsiębiorczość sprawiają, że świat coraz szybciej się rozwija - mówi Jan Kulczyk, założyciel CEED Institute.

- Musimy zrobić wszystko, aby ich zapał i zdobytą wiedzę wykorzystać w Polsce. Aby chcieli i mieli do czego wrócić. To właśnie od nich w dużej mierze zależy przyszłość polskiej gospodarki i jej konkurencyjność na świecie - dodaje.

Wyższe wynagrodzenia

Jak wynika z badania, najważniejszym powodem wyjazdu z Polski nie jest wcale brak pracy. Ten powód wskazuje od 12 do 34 proc. badanych, w zależności od branży (największy odsetek – 34,3 proc. dotyczy branży przemysłowej, najmniejszy – 11,9 proc., sektora budowlanego).

Ponad 74 proc. osób jako główną przyczynę emigracji zarobkowej podaje fakt, że choć miało w Polsce pracę, to zarobki były zbyt niskie. Taki powód wskazało 84,1 proc. pracowników sektora usługowego. Aż 91,9 proc. z nich jest obecnie zadowolonych z podjęcia pracy zagranicą. W przypadku sektora budowlanego odsetek ten jest trochę niższy, ale wynosi i tak aż 84,5 proc.

Prawie wszyscy badani wskazują, że dzięki pracy zagranicą, poprawiła się ich sytuacja finansowa (91 proc. w branży budowlanej, 98,6 w branży produkcyjnej). Jako ważny wskazywany jest także wzrost poczucia własnej wartości. W przypadku branży usługowej wskazuje na to połowa ankietowanych.

Co może zatem skłonić emigrantów zarobkowych do powrotu do Polski? Kluczem jest poprawa konkurencyjności polskiego rynku pracy. Wyższe zarobki, okazje do podnoszenia kwalifikacji i odpowiednie dowartościowanie pracowników.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.