Cztery najczęstsze błędy przy wdrażaniu pracy tymczasowej

Choć korzystanie z pracy tymczasowej może obniżać koszty organizacji i zwiększać elastyczność, pewne błędy często uniemożliwiają osiągnięcie oczekiwanych korzyści.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Cztery najczęstsze błędy przy wdrażaniu pracy tymczasowej

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

30 wrz 2015 8:29


Praca tymczasowa to specyficzne rozwiązanie, w które zaangażowane są trzy podmioty: agencja zatrudnienia, pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik. Agencja zatrudnienia jest formalnym pracodawcą pracownika tymczasowego, a następnie oddelegowuje go do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, swojego partnera biznesowego.

W tej sytuacji po stronie agencji leży odpowiedzialność za proces rekrutacji oraz obsługę administracyjną (podpisywanie umów, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie urlopów, czy odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składki ZUS, itd.).

Wdrożenie pracy tymczasowej umożliwia optymalizację kosztów, podniesienie efektywności oraz elastyczne dopasowanie zasobów do potrzeb biznesowych. Z obserwacji LeasingTeam wynika, że nie wszystkie firmy są w stanie osiągnąć oczekiwane korzyści z pracy tymczasowej, ponieważ popełniają błędy już na etapie przygotowań do wprowadzenia tego rozwiązania. Oto najczęstsze z nich:

Wybór nieodpowiedniego partnera

Zdarza się, że firmy dobierają partnerów biznesowych kierując się wyłącznie kryterium najniższej ceny, co często okazuje się nieopłacalne. Warto gruntownie sprawdzać potencjalnych kontrahentów i krytycznie podchodzić do przedstawianych przez nich ofert.

Wdrożenie pracy tymczasowej wymaga zaangażowania zarówno ze strony firmy, jak i podmiotu zewnętrznego. O sukcesie kontraktu zawsze decydują obie strony, dlatego wybór partnera biznesowego powinien być gruntownie przeanalizowany.

- Decydując się na współpracę w ramach pracy tymczasowej firma powinna upewnić się, czy dany podmiot jest wpisany do rejestru agencji zatrudnienia, czy jest wypłacalny, czy nie ma żadnych zaległości z tytułu podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Kluczowe jest także, aby oferowane przez niego rozwiązania były zgodne z przepisami prawa – zauważa Andżelika Majewska, wiceprezes LeasingTeam.

Pominięcie analizy przedwdrożeniowej

Bardzo często firmy, jeszcze na etapie selekcji dostawcy, starają się zdefiniować potrzebne rozwiązanie. Koncentrując się na swojej wizji, nie rozważają innych opcji, a czasem też nie są świadome tego, jakie rozwiązania są dla nich najbardziej korzystne.

Odpowiedzialny i doświadczony partner HR przy wdrażaniu usługi pracy tymczasowej dokonuje rzetelnej analizy sytuacji i celów organizacji. W ramach działania agencja zatrudnienia zadaje liczne pytania, uwzględniając przy tym specyfikę organizacji.

Na tym etapie bierze się pod uwagę wiele czynników, np. jakich pracowników i na jaki okres czasu potrzebuje dana organizacja. Przeprowadzając analizę podmiot zewnętrzny identyfikuje mocne i słabe strony wdrożenia usługi, dostępność kandydatów na lokalnym rynku, stawki wynagrodzeń, czynniki motywacyjne.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.