Pracowników należy traktować jako human, a nie resources

Trend tworzenia miejsc pracy opartych na wzajemnym zaufaniu umacnia się w całej Europie, a najlepsze miejsca pracy stają się… coraz lepsze.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Pracowników należy traktować jako human, a nie resources

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

26 cze 2014 13:41


Tym co łączy wszystkie organizacje z list najlepszych miejsc pracy w Europie jest konsekwentne budowanie dobrostanu firmy i jej ludzi na wzajemnym zaufaniu, szacunku i zrozumieniu. Coraz wyraźniej widać trend, który polega na dostrzeganiu w pracowniku indywidualnego człowieka i umiejętnym wykorzystywaniu jego talentów.

Czytaj też: Pracownik też człowiek

W praktyce organizacyjnej przejawia się to zarówno w prowadzeniu polityk, które honorują potrzebę zachowywania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, jak i proponowaniu rozwiązań, które służą rozwojowi indywidualnych kompetencji i predyspozycji każdego pracownika. O co w pojęciu relacji bazujących na wzajemnym zaufaniu chodzi, dobrze pokazują trzy wybrane stwierdzenia z ankiety, do których muszą się ustosunkować pracownicy badanych firm.

Te trzy, ujęte potocznym językiem stwierdzenia, trafnie diagnozują atmosferę w miejscu pracy i podejście do zatrudnionych tam osób: „Kierownictwo dostrzega we mnie człowieka, a nie tylko pracownika", „Pracownicy są zachęcani do tego, aby dbali o zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym", „Tutaj mogę być sobą".

Mimo, że najlepsze europejskie miejsca pracy startują z wysokich pozycji, bo to średnio pułap ponad 80 proc. zadowolonych pracowników, to z każdym rokiem udaje im się poprawiać wyniki. Wyjątek stanowiły spadki w roku 2011, w którym skumulowały się frustracje społeczne związane z kryzysem gospodarczym: obniżki płac, zwolnienia, atmosfera niepewności.

Co sprawia, że europejskie firmy tak konsekwentnie pracują nad relacjami opartymi na partnerstwie i zaufaniu? Z całą pewnością istotną rolę pełni tu rosnąca świadomość zarządzających firmami, że... warto. To z jednej strony doświadczenie własne lub przykład firm z bliskiego otoczenia, a z drugiej umiejętność wyciągania wniosków z dostępnych danych.

Coraz więcej niezależnych źródeł (m.in. badanie PricewaterhouseCooper z 2013 r. przeprowadzone na próbie 1330 top menedżerów z 68 krajów) potwierdza, że miejsca pracy, w których relacje oparte są na zaufaniu, zwiększają zaangażowanie pracowników i czynią firmę bardziej elastyczną na zmiany, co w efekcie pozwala na osiąganie lepszych wyników ekonomicznych. Powszechna jest też świadomość, że presja czasu i rosnące wymagania pracodawców rodzą stres, który ma destrukcyjny wpływ na psychikę pracownika i efektywność jego pracy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.