Bezrobotny Polak: Za co żyje i co jest w stanie zrobić, aby zdobyć pracę?

• Problem bezrobocia dotyczy obecnie 21 proc. gospodarstw domowych - wynika z badania CBOS "Bezrobotni 2016 r.".
• Mianem bezrobotnego określa się 9 proc. dorosłych Polaków, z których połowa zarejestrowana jest w urzędzie pracy.
• Zdecydowana większość bezrobotnych przyznaje, że podstawowym źródłem ich utrzymania są dochody uzyskiwane przez innych członków rodziny.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Bezrobotny Polak: Za co żyje i co jest w stanie zrobić, aby zdobyć pracę?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/jm

4 maj 2016 15:02


- W ciągu ostatniego roku odsetek rodzin bezpośrednio doświadczających bezrobocia zmniejszył się o 2 punkty procentowe (z 23 proc. w 2015 r.) - wskazują autorzy badania "Bezrobotni 2016 r.".

Długotrwale bezrobotni

Z badania CBOS wynika, że bezrobocie w Polsce ma w przeważającym stopniu charakter bezrobocia długotrwałego. Trzy piąte osób bezrobotnych (61 proc.) pozostaje bez pracy dłużej niż rok, w tym jedna szósta (16 proc.) nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, zaś jedna trzecia (34 proc.) nie pracuje od ponad pięciu lat.

Od ubiegłego roku wyraźnie przybyło deklaracji pozostawania bez pracy od trzech miesięcy do pół roku (wzrost z 9 proc. do 15 proc.), ubyło zaś wskazujących na ponad dwuletni okres bezrobocia (spadek z 56 proc. do 50 proc.).

- Porównanie cech społeczno-demograficznych respondentów pozostających bez pracy ponad rok oraz tych, którzy są bezrobotni krócej, ukazuje pewne różnice w składzie społecznym obu grup. Długookresowe bezrobocie wiąże się przede wszystkim ze starszym wiekiem respondentów oraz gorszym wykształceniem, a także z najniższym poziomem uzyskiwanych dochodów per capita w gospodarstwie domowym - wskazują autorzy badania.

Nie wszyscy są zarejestrowani w urzędzie pracy

Z deklaracji bezrobotnych wynika, że jedynie połowa z nich (50 proc.) zarejestrowana jest w urzędzie pracy. Jak zaznaczają autorzy odsetek takich deklaracji jest wyraźnie niższy niż w poprzednich latach (od ubiegłego roku spadek o 6 punktów procentowych).

Deklaracje rejestracji w urzędzie pracy najczęściej składają bezrobotni z miast liczących do 20 tys. mieszkańców (71 proc. deklaracji) oraz największych aglomeracji (74 proc.), o relatywnie niskich, choć nie najniższych dochodach per capita (65 proc.), niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej (63 proc.) oraz mający od 25 do 34 lat (59 proc.).

Za co żyją bezrobotni Polacy?

Zdecydowana większość bezrobotnych (73 proc., od ubiegłego roku wzrost o 5 punktów procentowych) przyznaje, że podstawowym źródłem ich utrzymania są dochody uzyskiwane przez innych członków rodziny. Z własnej pracy - głównie dorywczej (19 proc.), a sporadycznie stałej (2 proc.) lub z drobnego handlu (2 proc.) - utrzymuje się niespełna jedna czwarta zdeklarowanych bezrobotnych (łącznie 23 proc., spadek o 4 punkty), natomiast oszczędności w celu przeżycia wykorzystuje 14 proc. badanych (wzrost o 2 punkty).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.