Żołnierze Żandarmerii Wojskowej z uprawnieniami policjantów

Od niedzieli (24 lipca) do poniedziałku (1 sierpnia) żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują uprawnienia policjantów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej z uprawnieniami policjantów

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

26 lip 2016 12:05


Jak informuje Żandarmeria Wojskowa, zmiany związane są z przewidywanym na terenie kraju zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania Światowych Dni Młodzieży, od 24 lipca do 1 sierpnia. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą policji pomocy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

To wyniki rozporządzenia premier z 21 lipca. - Żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują, w zakresie niezbędnym do wykonania zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia policjantów określone w art. 15 i art. 16 wymienionej ustawy. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjantów - przypomina ŻW.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

tomek 2016-07-26 20:15:40

MINISTER OBRONY NARODOWEJ oraz PROKURATOR GENERALNY niech publicznie wyjaśnią postępowania prowadzone w sprawie nielegalnych podsłuchów Żandarmerii Wojskowej wobec kadry 16 batalionu dowodzenia w Elblągu i odpowiedzą na pytania: Dlaczego prokurator Mackiewicz umorzył postępowanie wobec ppor. NS z 16 bdow ,mimo że nikt na tego oficera nie doniósł i nikt nie wnosił o jego ściganie Dlaczego nie zabezpieczono urządzeń podsłuchowych wskazanych przez pokrzywdzonego. Dlaczego umorzono sprawy bez zapoznania się z materiałami operacyjnymi ŻW w Elblągu i ich nie zabezpieczono Dlaczego prokurator TOMASZ MACKIEWICZ z Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elbląg zataił dane chor. Grzegorza. K. z ŻW i dlaczego nie poniósł za ten czyn konsekwencji. Dlaczego szef prokuratury garnizonowej w Elblągu JAROSŁAW ŻELAZEK po otrzymaniu ponownego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnych podsłuchów w 2008r nie wykonał czynności sprawdzających . Dlaczego prokurator Karol Kopczyk mimo iż potwierdził w aktach sprawy fakt zatajenia informacji przez Mackiewicza nie postawił mu zarzutów Dlaczego tylko pokrzywdzony był przesłuchiwany, żandarmi byli tylko rozpytani bez pouczenia o karalności składania fałszywych zeznań Czy istnieje związek między pierwszym doniesieniem z lipca 2007w sprawie nielegalnie stosowanym podsłuchem , a wypowiedzeniem złożonym przez chor. Grzegorza K w lipcu 2007r A MACIEREWICZ lub Komendant Żandarmerii niech ujawni i poda do publicznej wiadomości zakres i wyniki kontroli przeprowadzonej dn.31.01.2008r w oddziale elbląskim ŻW dotyczącej nielegalnego stosowania podsłuchów. Dlaczego pokrzywdzony nie otrzymał informacji mimo upływu 8 lat na temat zakresu i wyników kontroli. Dlaczego Komendant Żandarmerii woli pisać bezskuteczne doniesienia do prokuratury rejonowej w sprawie znieważania funkcjonariuszy żandarmerii zamiast publicznie odpowiedzieć na pytania. KADRA WOJSKA POLSKIEGO GARNIZONU ELBLĄG