Wykształcony jak pracownik RIO

Ponad 87 proc. pracowników zatrudnionych w Regionalnych Izbach Obrachunkowych ma wykształcenie wyższe. Większość to ekonomiści lub prawnicy. Czy podnoszą jeszcze swoje kwalifikacje?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Wykształcony jak pracownik RIO

PODZIEL SIĘ


Autor: AW

8 lip 2014 15:44


Na koniec grudnia 2013 r. w Regionalnych Izbach Obrachunkowych zatrudniano pracowników na 1 297 etatach.

Czytaj też: Dlaczego rezygnują z pracy w Regionalnych Izbach Obrachunkowych?

Z ogólnej liczby pracowników zatrudnionych w izbach 1 216 osób (87,4%) posiada wykształcenie wyższe. Wśród pracowników z wyższym wykształceniem 12 osób posiada tytuł doktora, 7 osób jest w trakcie studiów doktoranckich, 58 osób posiada kwalifikacje radcy prawnego, a 17 osób uprawnienia audytora wewnętrznego.

Ponadto, ponad 35% pracowników z wyższym wykształceniem ukończyło, bądź jest w trakcie specjalistycznych studiów podyplomowych.

W strukturze wykształcenia pracowników izb przeważają osoby z wykształceniem ekonomicznym (37,3% ogółu zatrudnionych) oraz prawniczym lub prawniczo-administracyjnym (34,0%).

W 2013 r. 82 pracowników regionalnych izb obrachunkowych (5,9% ogółu zatrudnionych podnosiło swoje kwalifikacje, z tego: 27 pracowników na studiach podyplomowych, 11 pracowników w ramach realizowanej aplikacji w zawodach prawniczych, 31 pracowników na studiach magisterskich i licencjackich oraz 13 pracowników korzystało z innych form dokształcania (w tym m.in. studia doktoranckie, kurs rachunkowości budżetowej, studium rachunkowości budżetowej).

Poza wyżej wymienionymi formami dokształcania i doskonalenia zawodowego pracownicy podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe w ramach specjalistycznych szkoleń.

W 2013 r. pracownicy regionalnych izb obrachunkowych brali udział w 237 szkoleniach organizowanych przez izby samodzielnie, jak również przez zewnętrzne firmy i instytucje szkoleniowe (w 2012 r. - 325 szkoleń, w 2011 r. - 322 szkolenia).

Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia dotyczące m.in.:

- wzmacniania działań antykorupcyjnych i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom gospodarczym,
- ustawy o finansach publicznych, finansów jst, w tym projektu budżetu na 2014 r. i wieloletniej prognozy finansowej jst,
- odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- zadłużenia jst - uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, obligacji komunalnych, oceny zdolności kredytowej jst, zarządzania długiem jst,
- budżetu zadaniowego,
- podatków i opłat lokalnych,

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.