Władze Radomia ogłosiły nabór na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury

O stanowisko mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się wykształceniem wyższym magisterskim, najlepiej z zakresu administracji, ekonomii, kulturoznawstwa lub zarządzania w kulturze.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Władze Radomia ogłosiły nabór na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury

PODZIEL SIĘ


Autor: AW

4 lut 2015 9:08


Jak podaje radomski magistrat, do obowiązków dyrektora tego wydziału należeć będzie organizowanie, kierowanie, szkolenie i ocena pracy podległych pracowników; opracowywanie projektu budżetu w zakresie kultury, nadzór nad jego realizacją i przygotowywanie sprawozdań z wykonania; monitorowanie działalności instytucji kultury, realizacja zadań w dziedzinie kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; wspieranie inicjatyw i działań w zakresie rozwoju kultury; przygotowywanie informacji, sprawozdań, opracowań merytorycznych, analiz i ocen w zakresie zadań realizowanych przez wydział.

O stanowisko mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się wykształceniem wyższym magisterskim, najlepiej z zakresu administracji, ekonomii, kulturoznawstwa lub zarządzania w kulturze.

Wymagany jest też co najmniej pięcioletni staż pracy oraz znajomość ustaw o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o finansach publicznych i KPA.

Konieczna jest także znajomość zagadnień związanych z działalnością instytucji kultury, dla których Gmina Miasta Radomia jest organizatorem. Kandydata na to stanowisko musi cechować m.in. komunikatywność, kreatywność, otwartość, sumienność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole, w stresujących warunkach i samodzielnego rozwiązywania

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.