Ustawa medialna: Powstanie Rada Mediów Narodowych

• Rada Mediów Narodowych - wspólna "rada nadzorcza" tych mediów - powoływana będzie na 6 lat, jej szef może przestać nią kierować, wyłącznie gdy złoży rezygnację.
• Jedną z głównych prerogatyw RMN ma być przeprowadzanie konkursów na dyrektorów mediów narodowych.
• W mediach narodowych działać mają - liczące od 9 do 15 osób - społeczne rady programowe.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Ustawa medialna: Powstanie Rada Mediów Narodowych

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

21 kwi 2016 19:05


To niektóre założenia projekt ustawy o mediach narodowych, nad którym pracował zespół pod kierownictwem wiceministra kultury i pełnomocnika rządu ds. reformy mediów Krzysztofa Czabańskiego. Projekt wpłynął w środę do Sejmu jednak jako inicjatywa posłów PiS, podobnie jak dwa powiązane projekty: przepisów wprowadzających ustawę o mediach narodowych oraz ustawy o składce audiowizualnej. Zapewne prace w Sejmie nad nimi rozpoczną się w przyszłym tygodniu.

Projekt ustawy o mediach narodowych określa, że instytucjami mediów narodowych są Polskie Radio (także rozgłośnie regionalne), Telewizja Polska (także oddziały terenowe) i Polska Agencja Prasowa; instytucje te pełnią misję publiczną - projekt opisuje ich zadania z tego wynikające.

Wśród nich są m.in.: pozyskiwanie i rozpowszechnianie rzetelnych informacji z kraju i z zagranicy, utrwalanie wspólnoty narodowej i umacnianie odpowiedzialności za dobro wspólne, wzbogacanie świadomości historycznej i przeciwdziałanie wypaczaniu obrazu historii Polski.

Rada Mediów Narodowych

Powołana ma zostać Rada Mediów Narodowych. Składać się ma z 6 osób - po dwóch członków powoływać mają Sejm, Senat i prezydent "spośród obywateli polskich wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami, działaniem i finansowaniem mediów". Przy czym jeden z członków "z puli" Sejmu ma być powołany spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez największy klub opozycyjny. Gdyby klub ten w odpowiednim terminie nie zgłosił kandydatów, każdy klub będzie mógł zgłosić kandydata.

Przewodniczącego Rady spośród jej członków powoływać ma marszałek Sejmu. Zgodnie z projektem, odwołanie z funkcji szefa RMN przed ustaniem członkostwa w Radzie może nastąpić wyłącznie z powodu złożenia rezygnacji. Rada ma podejmować uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3 członków; w razie równowagi rozstrzygający będzie głos szefa Rady.

Projekt zakłada, że w RMN nie mogą zasiadać przedstawiciele organów władzy wykonawczej, samorządu terytorialnego, pracownicy Kancelarii Prezydenta ani urzędnicy rządowi i samorządowi. Członkostwo w RMN wyklucza także zasiadanie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji lub zatrudnienie w jej biurze, a także sytuacja konfliktu interesów ze względu na powiązania z innymi podmiotami rynku mediów.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.