Urzędnicy w jednej chmurze

Usługi udostępniane przez samorządy zostaną zbudowane w oparciu o jednolitą i centralnie zarządzaną infrastrukturę teleinformatyczną o charakterze prywatnej chmury obliczeniowej. Rozwiązanie przyczyni się m. in. do upowszechnienia pracy grupowej wśród urzędników.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Urzędnicy w jednej chmurze

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl/GK

www.portalsamorzadowy.pl

23 kwi 2013 21:44


Minister administracji i cyfryzacji powierzył Centrum Projektów Informatycznych realizację projektu „Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze".

Projekt, na mocy porozumienia między Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a ministrem administracji i cyfryzacji z 5 kwietnia 2013 r., uzyskał w 85 proc. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu jest umożliwienie urzędom świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom nowych, zintegrowanych usług elektronicznej administracji. Projekt zakłada rozwój nowych i integrację już eksploatowanych przez jednostki samorządu terytorialnego systemów teleinformatycznych, wykorzystując możliwości oferowane przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Usługi udostępniane przez samorządy zostaną zbudowane w oparciu o jednolitą i centralnie zarządzaną infrastrukturę teleinformatyczną o charakterze prywatnej chmury obliczeniowej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również szkolenia dla pracowników JST.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do upowszechnienia pracy grupowej wśród pracowników jednostek samorządowych, obniżenia kosztów obsługi obywatela i przedsiębiorcy oraz kosztów działania urzędu.

Dzięki wykorzystaniu chmury ograniczona zostanie liczba dokumentów papierowych w urzędach oraz skróceniu ulegnie czas potrzebny na załatwienie sprawy administracyjnej. Ponadto projekt zakłada uspójnienie polityki wdrażania systemów zarządzania dokumentami oraz ich standaryzację.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.