Swobodny system okresowych ocen pracownika

Ustawa o pracownikach samorządowych pozwala pracodawcom na relatywnie dużą swobodę w kształtowaniu zasad oceny pracowników.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Swobodny system okresowych ocen pracownika

PODZIEL SIĘ


Autor: Izabela Rutkowska-Czapla

7 cze 2013 9:00


W myśl art. 28 powyższej ustawy placówki mają możliwość dostosowania kryteriów oceniania w stosunku do specyfiki funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego przez określenie w drodze zarządzenia, sposobu ich dokonywania, okresów sporządzania, kryteriów oceniania oraz skali właściwego dokonywania oceny.

Według ustanowionych przepisów okresowa ocena pracowników samorządowych ma odnosić się do wywiązywania się przez nich z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków wynikających z art. 24 i 25 wyżej wymienionej ustawy, tj. w szczególności z sumiennego i starannego wykonywania poleceń przełożonego, stosowania obowiązującego prawa, stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, sumienności, sprawności działania, bezstronności i życzliwości.

Ustawodawca określił jedynie podstawowy zakres oceny pracownika samorządowego, który rozszerzony jest o regulacje kierownika danej jednostki terytorialnej.

Zapytaliśmy Jacka Szopińskiego, rzecznika prasowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, o częstość przeprowadzania okresowych ocen pracowników w instytucjach publicznych oraz czy pracownicy są świadomi kategorii ocen, jakim podlegają?

- Ocenę okresową członka korpusu służby cywilnej sporządza się co 24 miesiące. Pierwszym etapem oceny jest rozmowa rozpoczynająca proces oceny, podczas której oceniający omawia z ocenianym główne obowiązki wynikające z opisu zajmowanego stanowiska pracy, omawia oczekiwania, co do sposobu spełniania kryteriów oceny, omawia cele do osiągnięcia w okresie, w którym oceniany podlega ocenie, oraz sposób realizacji tych celów.

Czy zauważalnie oceny te wpływają na motywację pracowników, zwiększając ich efektywność?

- Tak, pracownicy pracują efektywnie, co przejawia się w pozytywnych wynikach ocen.

Jak wygląda skala ocen?

- Przyznanie ocen opiera się na ocenach cząstkowych według pięciostopniowej skali odpowiednio do poziomu spełniania przez ocenianego poszczególnych kryteriów oceny (zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych).

Po przyznaniu i uzasadnieniu poszczególnych ocen cząstkowych należy ustalić ogólny poziom spełniania kryteriów oceny przez pracownika. Realizuje się to przez wyliczenie średniej arytmetycznej wystawionych ocen cząstkowych.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.