Samorządowcy wątpią w szybki rozwój kapitału ludzkiego

Zapisane w projekcie Strategii rozwoju kapitału ludzkiego 2020 wskaźniki zakładające w siedem lat wzrost dzietności, wydłużenie życia mężczyzn o 1,6 roku czy zwiększenie zatrudnienia, są według samorządowców zbyt optymistyczne.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Samorządowcy wątpią w szybki rozwój kapitału ludzkiego

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl/Grażyna Kuryłło

28 lut 2013 9:55


Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego strona samorządowa opiniowała przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt Strategii rozwoju kapitału ludzkiego.

Głównymi elementami dokumentu jest m.in. zwiększenie dzietności, zatrudnienia i liczby lat przeżywanych w zdrowiu oraz poprawa jakości wykształcenia Polaków.

Opracowanie przewiduje także wykorzystanie potencjału młodej generacji szczególnie na rynku pracy, w tym przedsiębiorczości młodego pokolenia, wykorzystanie potencjału osób starszych w obszarze aktywności zawodowej i społecznej oraz zmniejszenie ubóstwa, w szczególności wśród grup najbardziej zagrożonych: rodzin wielodzietnych, rodzin osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i biednych pracujących.

Podczas obrad Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego samorządowcy uznali, że wskaźniki zapisane w strategii są nazbyt optymistyczne i niemożliwe do osiągnięcia w ciągu siedmiu lat, dlatego nie wydali opinii.

Jeden z tych "trudnych" wskaźników dotyczył wzrostu dzietności w 2020 r. do 1,45 według współczynnika określającego liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15 - 49 lat). Przyjmuje się, że współczynnik dzietności między 2,10 - 2,15 jest poziomem zapewniającym zastępowalność pokoleń. Tymczasem w Polsce w 2011 r. wynosił 1.30.

Według członków zespołu trudno będzie także sprostać wskaźnikowi wydłużenia życia mężczyzn o 1,6 roku oraz osiągnięcia - wbrew panującym tendencjom - zakładanego wzrostu zatrudnienia.

Jeśli chodzi o pracę, to strategia zakłada m.in., że wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 15+ wyniesie w 2020 r. ogółem 53,1 proc., podczas gdy w 2011 r. wyniósł 50,2 proc., natomiast w grupie wiekowej 15 - 64 lat - z 59,3 proc. w 2011 r. podskoczy do 65,6 proc. w 2020 r.

W związku z tymi obawami, na posiedzeniu komisji wspólnej współprzewodniczący Mariusz Poznański zaproponował, aby projekt strategii miał w nawiasie rok 2030. - Bo do 2020 r. nie jesteśmy w stanie sprostać wymogom strategii - wytłumaczył.

Zaapelował też do resortu pracy, żeby zabezpieczyć środki finansowe dla gmin na prowadzenie tej polityki. - Proponujemy również, aby w okresie mniej więcej 15 - 16 lat monitorować, jak te wskaźniki się kształtują, a następnie zrobić ich weryfikację, po to, żeby system był elastyczny a nie zamknięty - ogłosił współprzewodniczący.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.