Samorządowcy pod lupą. Czyli jaka jest kondycja kadr samorządowych

Najczęściej radni mają wykształcenie policealne i średnie (40,4 proc.), a w dalszej kolejności wyższe (33,7 proc.), zasadnicze zawodowe (22,7 proc.) oraz podstawowe (3,5 proc.) i gimnazjalne (0,04 proc.).
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Samorządowcy pod lupą. Czyli jaka jest kondycja kadr samorządowych

PODZIEL SIĘ


Autor: portalsamorzadowy.pl

26 lut 2013 13:45


Zatrudnienie w urzędach samorządowych oraz jednostkach pomocniczej działalności usługowej w latach 2000-2011 wahało się w granicach od 52,1 proc. (2005) do 56,2 proc. (2011) zatrudnienia w administracji ogółem.

Według "Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce" w 2011 r. było to 235061 zatrudnionych w administracji samorządowej, przy 182079 zatrudnionych w administracji państwowej. Wielkości te znacząco wzrastają po uwzględnieniu pracowników szkół publicznych prowadzonych przez samorządy czy innych jednostek, w których zatrudnienie jest regulowane odrębnymi przepisami niż ustawa o pracownikach samorządowych.

W czasie jedenastu lat (2000-2011) zatrudnienie w administracji samorządu terytorialnego wzrosło z 162183 do 235061.
Niespełna 47 proc. zatrudnionych w administracji samorządowej w 2011 r. to pracownicy samorządu gminnego. Licząc z 65 największymi miastami, posiadającymi status miast na prawach powiatu, jest to już ponad 65 proc. zatrudnionych w administracji samorządowej.
Zróżnicowanie zatrudnienia w urzędach jest bardzo duże (od kilkunastu osób w najmniejszych urzędach w gminach wiejskich aż po ponad 5000 osób w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy).

Trudno jest w sposób całościowy ocenić podejście JST do zarządzania kadrami. Fragmentarycznych informacji dostarczają badania. Przykładem mogą być wyniki analiz związanych z wdrażaniem metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).

Dobrze wyselekcjonowani, słabo motywowani

Dla obszaru zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji na 59 przeprowadzonych analiz instytucjonalnych, przez samorządy gminne najwyżej oceniana jest realizacja działań z zakresu rekrutacja i selekcja - średni wynik to 2,78 w pięciostopniowej skali.
Najgorzej natomiast oceniane są działania z zakresu doskonalenie zawodowe - średni poziom ocen to 1,59. Średnie oceny dla etyki to 1,83 oraz 2,14 dla motywowania, oceny i awansowania.

Zmiany w zakresie kształcenia kadr w samorządach terytorialnych przyniosła ustawa o pracownikach samorządowych, wprowadzając służbę przygotowawczą (kończącą się egzaminem) dla osób po raz pierwszy podejmujących pracę w administracji. Pewien postęp w aspekcie szkolenia urzędników samorządowych przyniosły też programy unijne.

Ale szkolenia "projektowe" nie zawsze spełniały oczekiwania pracowników samorządowych, a ponadto są ograniczone jedynie do pracowników urzędów (nie obejmują już pracowników jednostek organizacyjnych).

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.