Rząd zajmie się ustawą o informatyzacji administracji publicznej

Rada Ministrów we wtorek zajmie się projektem ustawy, która ma upowszechnić komunikację elektroniczną między urzędami administracji państwowej a obywatelami, a także wprowadzić e-doręczenia dokumentów oraz elektroniczny wgląd do akt sprawy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Rząd zajmie się ustawą o informatyzacji administracji publicznej

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

29 lip 2013 21:04


Chodzi o projekt ustawy o zamianie "Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw". Zmiany dotyczące informatyzacji mają dotyczyć administracji publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnym, a także zmian w ordynacji podatkowej.

Projekt zmian w odniesieniu do administracji publicznej zakłada wprowadzenie przez instytucje publiczne w kontaktach z obywatelami elektronicznych skrzynek podawczych(ESP), a także m.in. rozszerzenie sieci punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP (Poczta Polska, banki). Profil zaufany jest bezpłatną formą uwierzytelnienia tożsamości obywatela w kontaktach z administracją.

Zmieniony zostanie także sposób dofinansowywania przez ministra ds. informatyzacji przedsięwzięć informatyzacyjnych. Działający obecnie Zespół ds. Oceny Wniosków o Dofinansowanie Przedsięwzięć Informatyzacyjnych ma być zastąpiony przez Komisję konkursową. Projekt zakłada także zastąpienie Planu Informatyzacji Państwa, Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, w którym znajdą się m.in. cele, priorytet i kierunki działań dotyczących informatyzacji państwa, a także źródła finansowania.

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczyć mają zwiększenie zakresu komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Chodzi o to, aby uczestnicy postępowania wyrazili zgodę na stałe kontaktowanie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonych sprawach prowadzonych na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.

Wprowadzona ma być także możliwość wyrażenia przez uczestników postępowania dodatkowej zgody na doręczanie jej pism w formie dokumentu elektronicznego.

Dokument, nad którym we wtorek będzie pracował rząd, zakłada także, zwiększenie możliwości elektronicznego wglądu w akta spraw. Rozwiązania to ma być jednak stosowane wyłącznie wtedy, kiedy dana instytucja publiczna dysponuje system elektronicznego zarządzania dokumentami.

Wprowadzona ma być także możliwość posługiwania się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych wymaganych w danej sprawie administracyjnej. Kopie muszą zostać jednak uwierzytelnione przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Propozycje zmian dotyczące Ordynacji podatkowej są analogiczne do tych, które zaproponowano w kodeksie postępowania administracyjnego - zgoda na komunikowanie się za pomocą środków elektronicznych, e-doręczenia dokumentów, elektroniczny wgląd w akta sprawy.

Z kolei zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mają zapewnić kompleksową informatyzację postępowania sądowo-administracyjnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.