Praca w urzędzie. Jak się załapać na urzędowy stołek?

Stabilność zatrudnienia, atrakcyjne zarobki i godziny pracy. Tym urzędy państwowe i samorządowe kuszą potencjalnych kandydatów. Jak wygląda rekrutacja do urzędu?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Praca w urzędzie. Jak się załapać na urzędowy stołek?

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

21 sie 2015 10:15


Wszelkie zasady dotyczące wymagań wobec przyszłych urzędników i zasad ich naboru są określone w przepisach prawnych. Te kwestie regulują ustawy: o pracownikach samorządowych oraz urzędnikach państwowych.

Kto może zostać urzędnikiem?

Zgodnie z przepisami pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych, jako doradcy i asystenci oraz jako pomoc i obsługa administracyjna. Mogą to być osoby posiadające polskie obywatelstwo (z pewnymi wyjątkami), określone kwalifikacje i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych.

Aplikując na stanowisko urzędnicze, doradcy lub asystenckie, dodatkowo należy posiadać wykształcenie co najmniej średnie, nieposzlakowaną opinię oraz być niekaranym za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe.

W przypadku urzędników państwowych, czyli zatrudnionych w urzędach centralnych, z mocy ustawy dochodzą wymogi odpowiedniego wykształcenia, odbycia aplikacji administracyjnej i dobrego stanu zdrowia, który pozwoli na pracę na danym stanowisku.

Wymogi formalne ogłoszenia

Proces zatrudniania nowych pracowników w urzędach publicznych różni się od tego, który znamy z prywatnych firm. Na jednostkę prowadzącą rekrutację nałożone są ściśle określone wymagania, przede wszystkim dotyczące wolności i konkurencyjności tego procesu.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadza się w ciągu trzech miesięcy od powstania wakatu. Informacja na ten temat musi być opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu. Ogłoszenie powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące naboru, m.in. nazwę rekrutującej jednostki, oferowane stanowisko, wymagania oraz informacje o warunkach pracy, niezbędnych dokumentach oraz terminie i miejscu ich składania.

Utworzona w urzędzie komisja rekrutacyjna wybiera najlepszych kandydatów (nie więcej niż pięciu), spośród których kierownik jednostki dokonuje ostatecznego wyboru. Po zakończeniu naboru niezwłocznie należy podać tę informacje na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz w BIP-ie.

Obowiązki kandydata

Osoby starające się o pracę w urzędach muszą być także przygotowane na konieczność spełnienia określonych wymogów formalnych. W porównaniu z rekrutacjami w firmach prywatnych muszą bowiem przygotować o wiele więcej dokumentów.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.