Polskie związki zawodowe budzą skrajne opinie

• Prawie co trzeci Polak dobrze ocenia działania "Solidarności", a nieco więcej - źle.
• Krytyka wszystkich central związkowych jest nieco częstsza niż aprobata - podaje wrześniowy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Polskie związki zawodowe budzą skrajne opinie

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

28 wrz 2016 9:39


Oceny działalności związków zawodowych uległy od marca nieznacznemu pogorszeniu, choć nadal przeważa brak zdania w sprawie ich funkcjonowania. Najbardziej podzielone opinie dotyczą NSZZ "Solidarność" - blisko jedna trzecia badanych ocenia związek dobrze (29 proc.), ponad jedna trzecia źle (34 proc.) i niemal tyle samo nie potrafi się odnieść do tej kwestii (36 proc.).

Wobec dwóch pozostałych central związkowych ponad połowa Polaków nie potrafi się ustosunkować, natomiast wśród osób, które w jakiś sposób oceniają te organizacje, częstsza jest krytyka niż aprobata.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych co czwarty badany ocenia negatywnie (26 proc.), a 19 proc. pozytywnie (spadek o 2 punkty procentowe od marca). Forum Związków Zawodowych 13 proc. respondentów ocenia dobrze (spadek o 3 punkty), a 18 proc. - źle. 69 proc. badanych nie potrafi zająć stanowiska wobec jego funkcjonowania.

Opinia o służbach

Według CBOS, opinie na temat funkcjonowania policji praktycznie nie uległy zmianom. Tak jak pół roku temu, pozytywne oceny o pracy funkcjonariuszy wyraża prawie trzy czwarte badanych (72 proc.), natomiast krytykuje ją co szósty (17 proc.).

Trend wzrostowy w ocenach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego od roku utrzymuje się. We wrześniu 36 proc. Polaków pozytywnie ocenia tę instytucję, a 15 proc. jest przeciwnego zdania. Tak jak pół roku temu, 49 proc. badanych nie ma zdania na temat funkcjonowania CBA. Relatywnie największe zadowolenie deklarują najmłodsi badani (44 proc. wśród osób w wieku 18-24 lata) oraz identyfikujący się z prawicą (47 proc.).

Po marcowym spadku zadowolenia z działalności wojska, we wrześniu nastąpiła korekta. Obecnie tyle samo osób co przed rokiem (69 proc.) pozytywnie ocenia funkcjonowanie wojska, a 6 proc. jest przeciwnego zdania. 25 proc. badanych nie potrafi wypowiedzieć się na temat funkcjonowania tej instytucji.

Instytucje państwowe

Jak wynika z badań CBOS, od roku obserwowany jest wzrost notowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który od lutego ma nową prezes. Od marca 2016 r. o 5 punktów procentowych wzrosło zadowolenie z funkcjonowania tej instytucji (do 39 proc.), co jest najwyższym wynikiem od 2011 r. Jednocześnie spadł udział ocen negatywnych (o 3 punkty, do 43 proc.) i odsetek uchylających się od odpowiedzi (18 proc.)

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.