Polscy archiwiści pomogą Polonii w Europie i Ameryce

• 17 instytucji polonijnych w Europie i Ameryce otrzyma wsparcie polskich archiwistów.
• Program sfinansowany przez MKiDN prowadzi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
• 750 tys. zł. pokryje koszty związane z pracami 30 specjalistów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Polscy archiwiści pomogą Polonii w Europie i Ameryce

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/JP

5 sie 2016 8:51


"Program, który prowadzimy, w tym roku obejmuje współpracę z kilkunastoma organizacjami polonijnymi. Są to stowarzyszenia, fundacje, różne formy prawne zrzeszające Polaków przebywających za granicą, które gromadzą albo zgromadziły bardzo bogate archiwalia dotyczące zarówno działalności samej Polonii, jak i związane z historią państwa polskiego. Pełnią przy tym rolę centrów promocji polskiej kultury, stanowiąc wizytówkę naszego kraju zagranicą" - opowiadał naczelny dyrektor Archiwów Państwowych Wojciech Woźniak.

Archiwa już od kilku lat udzielają wsparcia instytucjom polonijnym głównie poprzez pomoc merytoryczną w postaci delegowania pracowników.

"Wysyłamy tam archiwistów, którzy porządkują, ewidencjonują, tworzą inwentarze, doradzają, prowadzą konserwację i digitalizację. Pokazujemy, jak działania te przeprowadzić w sposób profesjonalny i uczymy, jak dalej przechowywać tego rodzaju materiały, bo to jest część naszego zasobu, naszego dziedzictwa historycznego" - mówił Woźniak.

750 tys. zł na pracę archiwistów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło na pomoc instytucjom polonijnym 750 tys. zł. Pokryje to koszty związane z pracami 30 specjalistów w zakresie archiwistyki i konserwacji akt, oraz z zakupem opakowań ochronnych. Archiwiści skierowani do udziału w programie to w większości pracownicy archiwów państwowych z terenu kraju, dwóch to pracownicy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

"W tym roku ministerstwo kultury wsparło nas dosyć dużą kwotą, dzięki czemu możemy tę działalność swobodnie prowadzić. Musimy pamiętać, że najczęściej są to stowarzyszenia ludzi, którzy działają z inicjatywy zupełnie prywatnej i pro bono" - zaakcentował naczelny dyrektor.

Podkreślił, że działacze tych instytucji współpracują z nimi, bo czują związek z Polską i mają przekonanie, że to, co przechowują jest istotne zarówno dla nich, jak i dla nas w kraju.

"I fakt, że działamy z ramienia ministerstwa kultury, przysyłamy tam profesjonalnie przygotowanych pracowników, zapewniamy im wsparcie merytoryczne po pierwsze umożliwia w ogóle funkcjonowanie i pracę archiwów polonijnych. A po drugie - utwierdza zaangażowanych w tę trudną pracę ludzi w przeświadczeniu, że to, co gromadzą i przechowują wraz z całą działalnością edukacyjną i popularyzatorską jest także kwestią istotną dla historii Polski" - mówił.

Pomoc ma dotyczyć m.in. zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Studium Polski Podziemnej, Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz Biblioteki Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego z siedzibami w Londynie. Specjaliści zajmą się też zbiorami Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz polskich misji katolickich we Francji, Szwajcarii, Anglii i Walii. Prace prowadzone będą również w Polskim Instytucie Naukowym i Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Polskim w Chicago, siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Polish Music Center w Los Angeles oraz w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Argentynie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.