PiS: Wyższe stanowiska w państwowych urzędach powinny być obsadzane w drodze powołania

6
PiS: Wyższe stanowiska w państwowych urzędach powinny być obsadzane w drodze powołania fot.malopolska.uw.gov.pl
Zniesienie Rady Służby Cywilnej, możliwość powołania na szefa służby cywilnej osoby, która nie jest urzędnikiem SC, obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej, np dyrektora generalnego urzędu, w drodze powołania - takie m.in. zmiany zakłada projekt złożony przez PiS.

REKLAMA


Puls HR Puls HR

PiS: Wyższe stanowiska w państwowych urzędach powinny być obsadzane w drodze powołania

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

15 gru 2015 15:14


Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, wykreślony zostaje z ustawy zapis, że szef SC powoływany jest spośród urzędników służby cywilnej po zasięgnięciu opinii Rady Służby Cywilnej. Zgodnie z propozycją PiS, również zastępca SC nie musi być urzędnikiem służby cywilnej.

W projekcie znosi się także zasadę, że szef służby cywilnej musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w administracji rządowej lub co najmniej siedmioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych.

W projekcie zlikwidowany zostaje też wymóg, aby nowy szef służby cywilnej w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem partii politycznej; wprowadzona jest zasada, żeby w momencie powołania na stanowisko nowy szef służby cywilnej nie był członkiem partii.

Zgodnie z projektem obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej ma następować w drodze powołania. Uchylony zostaje obecny artykuł mówiący, że obsadzenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej to: dyrektor generalny urzędu; dyrektor i zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej w KPRM, ministerstwie i urzędzie centralnym; dyrektor i zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej w urzędzie wojewódzkim; wojewódzki lekarz weterynarii i jego zastępca; kierujący komórką organizacyjną i jego zastępca w Biurze Nasiennictwa Leśnego.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, nowe prawo zakłada m.in., że zatrudnianie na stanowisku: dyrektora generalnego urzędu, kierującego departamentem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwie, urzędzie centralnym organu administracji rządowej oraz kierującego wydziałem w urzędzie wojewódzkim, a także zastępcy tych osób, będzie odbywać się "w sposób elastyczny i mniej sformalizowany" niż do tej pory.

W projekcie proponuje się też m.in. zniesienie Rady Służby Cywilnej. Rada została powołana 2 kwietnia 2009 r. na podstawie ustawy o służbie cywilnej z 2008 r. jako organ opiniodawczo-doradczy premiera. Do jej zadań należy wyrażanie opinii m.in. w sprawach: dot. finansowania i organizacji służby cywilnej, wynagrodzeń urzędników. Rada Służby Cywilnej ocenia również m.in. przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

3 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

danderek 2015-12-16 13:32:43

Cóż, żeby być urzędnikiem Służby Cywilnej to trzeba zdać bardzo trudny egzamin i języka obcego. Egzamin zdają nieliczni,więc nie dziwię się obecnej władzy,że lepiej mieć na stanowisku miernego, biernego ale wiernego. Taki mamy PiSowski klimat.

franek 2015-12-16 09:50:20

Bardzo dobrze. Koniec z wiecznymi urzędasami, towarzystwem wzajemnej adoracji. Cała ta Służba Cywilna to nowa Nomenklatura. W II RP powoływano ludzi z przemysłu, z doświadczeniem i z wyobraźnią, a nie "doradców"po liceum

zmiany 2015-12-15 23:49:34

TKM....