P.o. prezesa PAŻP może dłużej pełnić funkcję

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o PAŻP zakłada wydłużenie trzymiesięcznego okresu sprawowania funkcji przez p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do sześciu miesięcy, z możliwością dwukrotnego przedłużenia.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

P.o. prezesa PAŻP może dłużej pełnić funkcję

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

18 sie 2015 12:22


Możliwe dwukrotne przedłużenie funkcji

Nowela wydłuża obecny maksymalny okres sprawowania funkcji przez pełniącego obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (w razie odwołania prezesa - red.) z trzech do sześciu miesięcy oraz wprowadza możliwość jego dwukrotnego, a nie jak dotąd jednokrotnego, przedłużenia o kolejne sześć miesięcy.

Dodatkowo, nowe przepisy mówią o tym, że Prezes Rady Ministrów może przedłużyć okres pełnienia funkcji p.o. prezesa Agencji o 12 miesięcy osobie, która pełni te obowiązki w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że powołana w lutym br. przez premier Ewę Kopacz w miejsce Krzysztofa Kapisa - Magdalena Jaworska, może sprawować swoją funkcję przez kolejny rok. Do odwołania Kapisa doszło 11 lutego na wniosek minister infrastruktury i transportu Marii Wasiak.

Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji, wydłużenie okresu pełnienia obowiązków prezesa PAŻP w przypadku odwołania prezesa, jest konieczne do zagwarantowania ciągłości realizacji zadań instytucji zapewniającej służbę żeglugi powietrznej w naszym kraju oraz kontynuacji podejmowanych przez prezesa agencji na arenie międzynarodowej inicjatyw związanych z systemem zarządzania ruchem lotniczym.

Wskazano też, że obowiązujący przed nowelizacją nie dłuższy niż trzymiesięczny okres powierzenia pełnienia obowiązków prezesa PAŻP z możliwością jednorazowego przedłużenia o kolejne 3 miesiące jest okresem niewystarczającym do zagwarantowania ciągłości realizacji zadań agencji zwłaszcza, że przepisy ustanawiają rygorystyczne wymogi formalne i merytoryczne dla kandydatów na prezesa agencji.

"Osoby, które posiadają tak specjalistyczną wiedzę z zakresu żeglugi powietrznej, znajomość języków obcych, ustawowy trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym i zdolności menadżerskie nie wyrażają zainteresowania świadczeniem pracy na rzecz jednostki sektora finansów publicznych. Wobec powyższego istnieje poważne ryzyko braku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko prezesa PAŻP" - wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji.

Pięć etapów w konkursie na prezesa PAŻP

Postępowanie konkursowe na prezesa PAŻP składa się z pięciu etapów, w ramach których sprawdzana jest m.in. wiedza z zakresu szeroko pojętego prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej oraz prawa krajowego dotyczącego żeglugi powietrznej oraz innych polskich ustaw.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.