Oszczędność dzięki pracy asystentów rodziny

- Program dofinansowania samorządom zatrudnienia asystentów rodziny powinien działać dłużej niż trzy lata od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – uważa resort pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Oszczędność dzięki pracy asystentów rodziny

PODZIEL SIĘ


Autor: PortalSamorzadowy.pl (GK)

www.portalsamorzadowy.pl

7 paź 2013 14:00


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawi 9 października posłom sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej informację o realizacji w roku 2012 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Przedkładana informacja o jej realizacji jest pierwszą analizą jej skutków.

Według opracowania mimo wydłużenia z 12 do 36 miesięcy czasu na osiągnięcie przez placówki wsparcia dziennego standardów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego, z informacji napływających z gmin wynika, że placówki te nie będą w stanie osiągnąć tych standardów.

Autorzy opracowania proponują wprowadzenie do ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jasnego przepisu określającego, że placówki wsparcia dziennego będą mogły być finansowane z dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z dochodów z opłat za korzystanie z tych zezwoleń, tzw. korkowe, jeżeli w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych będą realizować zadania wskazane w art. 41 tej ustawy.

Podkreślają też skuteczność działalności asystenta rodziny. Ich praca z ponad 2,6 tys. rodzin zakończyła się powodzeniem, co oznaczać może co najmniej tyle samo dzieci nieumieszczonych w pieczy zastępczej.

Wynikają z tego oszczędności po stronie wydatków publicznych: 2,6 tys. dzieci razy 1760 zł (średni koszt utrzymania dziecka w pieczy zastępczej) razy 12 miesięcy równa się ok. 55 mln zł.

Dane będące podsumowaniem realizacji ustawy w 2012 r. zobacz tutaj.
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.