Mieczysław Struk: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój ułatwi młodym start na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku planuje ogłosić nabór na projekty aktywizujące bezrobotnych młodych ludzi z Pomorza. Będą one realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Region w latach 2014-2020 na ten cel ma prawie 93 mln euro.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Mieczysław Struk: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój ułatwi młodym start na rynku pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

20 sty 2015 12:00


Jak podał Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Gdańsku, projekty będą realizowane przez powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Obecnie opracowywane są dokumenty określające zasady realizacji projektów. Oprócz działań na rzecz poprawy sytuacji młodych ludzi podejmowanych przez powiatowe urzędy pracy, wsparcie dla młodych będą też realizowały niepubliczne instytucje rynku pracy. Ogłoszenie konkursu dla niepublicznych instytucji planowane jest na drugą połowę roku.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk jest przekonany, że Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój ułatwi młodym ludziom start na rynku pracy poprzez wsparcie ich edukacji, rozwoju zawodowego i mobilności.

Czytaj też: Tak UE walczy z bezrobociem wśród młodzieży

"Korzystając z możliwości, jakie stwarza Unia Europejska młodzi mieszkańcy Pomorza będą mogli podnosić kwalifikacje zawodowe, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców" - tłumaczy. Poszukującym pracy będą proponowane np. staże, szkolenia i dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Z planowanych działań będą mogły skorzystać osoby do 29 roku życia, bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy. Program zakłada, że w ciągu czterech miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy bądź przystąpieniu do projektu, uczestnicy otrzymają ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

W Pomorskiem pod koniec ubiegłego roku zorganizowano cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących programu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia, biur karier, powiatowych urzędów pracy i innych instytucji współpracujących z młodymi ludźmi.

Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, jako Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji zadań w ramach PO WER należą przede wszystkim organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość.

Według stanu na 30 listopada 2014 r. w Powiatowych Urzędach Pracy w Pomorskiem zarejestrowanych było 16 tys. 359 osób w wieku do 25 lat. Stanowili oni 17,2 proc. ogółu bezrobotnych. W tej grupie było 4 tys. 295 absolwentów, którzy zarejestrowali się jako bezrobotni w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Ponad 22 proc. bezrobotnych absolwentów stanowiły osoby, które ukończyły szkoły wyższe.

W listopadzie stopa bezrobocia w Pomorskiem wynosiła 11,3 procent, w kraju - 11,4 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.