Kiedy pracownik musi odbyć służbę przygotowawczą?

Czy pracownik, który przepracował kilka lat w urzędach administracji publicznej musi odbyć służbę przygotowawczą?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kiedy pracownik musi odbyć służbę przygotowawczą?

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

11 gru 2013 19:40


Czy w świetle art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązek odbycia służby przygotowawczej ma pracownik, który przed zatrudnieniem w urzędzie (wyłoniony w trybie konkursu) przepracował w urzędach administracji publicznej 5 lat, ale przed 2008 rokiem (przed wejściem w życie aktualnie obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych), później - przez 5 lat - pracował w innych jednostkach, po czym został zatrudniony w naszym urzędzie? - pyta magistrat Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, o której mowa w ust. 2, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

- W świetle tego przepisu, w literaturze przedmiotu prezentowana jest wykładnia, zgodnie z którą „tak sformułowana definicja osoby podejmującej pracę po raz pierwszy powoduje, że wieloletni urzędnik służby cywilnej oraz wieloletni pracownik samorządowy, jeśli nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, będą się zaliczali do grona osób podejmujących pracę po raz pierwszy” - informuje dr Monika Latos–Miłkowska z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

W opinii ekspertki jednakże brzmienie przepisu uzasadnia odmienną wykładnię. Art. 16 ust. 3 wskazuje negatywne przesłanki, których spełnienie powoduje, że dana osoba jest uznawana za podejmującą pracę po raz pierwszy.

- Jest to przesłanka braku stażu pracy w jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (zatrudnienie na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy) i nieodbycie służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie, na co wskazuje wyraźnie posłużenie się przez ustawodawcę spójnikiem „i” (koniunkcja) - tłumaczy Latos–Miłkowska.

Z tego należy wnosić, że niespełnienie którejkolwiek z tych przesłanek powoduje, że dana osoba nie może być traktowana jako osoba podejmująca pracę po raz pierwszy. Ujmując zagadnienie od strony pozytywnej, oznacza to, że jeżeli dana osoba posiada wskazany w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych staż pracy, wówczas nie może być traktowana jako osoba podejmująca pracę po raz pierwszy.
CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.