Jest wsparcie dla dyrektorów poszukujących nauczycieli do pracy

W szkołach prowadzonych przez gminę każdego dnia nie pojawia się blisko 20 nauczycieli, którzy powinni realizować ponad 350 godzin zajęć tygodniowo. Część z tych zajęć bezpowrotnie przepada, a dyrektor placówki, ustawowo zobligowany do zapewnienia realizacji podstawy programowej, musi szukać zastępstwa.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Jest wsparcie dla dyrektorów poszukujących nauczycieli do pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: jm

2 cze 2014 10:28


Szacuje się, że ze względu na zwolnienia lekarskie lub nieobecności związane z wycieczkami, zajęciami poza szkołą czy szkoleniami codziennie w szkole nieobecnych jest ok. 5 proc. nauczycieli, co znacząco zakłóca przebieg procesu dydaktycznego, a dyrektorzy muszą szukać nauczycieli na zastępstwo.

Wsparciem dla nich jest serwis internetowy okienka.edu.pl, czyli centralna baza nauczycieli, którzy poszukują pracy bądź pracy dodatkowej, a dysponują stosownymi kwalifikacjami, które sami szczegółowo opisują w swoim profilu w serwisie. Dyrektor placówki może przeglądać bazę w poszukiwaniu najwłaściwszego kandydata, posiadającego wymagane uprawnienia i doświadczenie oraz legitymującego się sukcesami zawodowymi.

Serwis nadaje specjalne uprawnienia organom prowadzącym. Organ uzyskuje dostęp do pełnych danych z obszaru gminy lub powiatu i to zarówno na poziomie analitycznym jak i zagregowanym, co umożliwia tworzenie bazy kompetencji oświatowych w regionie oraz bazy potrzeb oświatowych w zakresie zasobów pracy. Taka wiedza o dostępnych zasobach w zestawieniu z potrzebami pozwala m.in. na optymalizację zatrudnienia i wybór najlepszych nauczycieli.

Implementacja serwisu przez organ prowadzący daje doskonałe narzędzie analityczne przy corocznej pracy z arkuszem organizacyjnym czy do planowania działań w zakresie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Wreszcie serwis ten może stać się elementem kontroli zarządczej w organie prowadzącym, poprzez umożliwianie wypełniania ustawowego obowiązku realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a więc w duchu Ustawy o Finansach Publicznych.

Powstały przy wsparciu funduszy unijnych z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka serwis okienka.edu.pl jest w tej chwili testowany w gminach i powiatach o najwyższych wskaźnikach Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD). Twórcy serwisu założyli bowiem, że to tam szczególnie dba się o wysoki poziom nauczania oraz iż właśnie te organy będą najbardziej otwarte na nowinki i narzędzia technologiczne usprawniające pracę.

Serwis przyjmuje jednak również zgłoszenia od przedstawicieli innych organów prowadzących, którzy chcieliby bezpłatnie przetestować to rozwiązanie w swojej gminie lub powiecie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.