Dyskryminacja w ministerstwach. Istnieje?

Co dziesiąty ankietowany pracownik ministerstwa twierdzi, że podczas jego rozmowy rekrutacyjnej padły pytania dotyczące sfery życia osobistego. Co trzeci przyznaje, że doznał pośredniej dyskryminacji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dyskryminacja w ministerstwach. Istnieje?

PODZIEL SIĘ


Autor: Anna Goc

17 kwi 2013 8:01


Badanie prowadzone przez zespół naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie objęło 16 ministerstw i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Ankietę wypełniali pracownicy z działu kadr i pracownicy.

Do działów kadr naukowcy skierowali ankietę z pytaniami dotyczącymi zatrudnionych w resorcie pracowników. Pytali w niej przede wszystkim o cechy społeczno-demograficzne zatrudnionych, o wysokość wynagrodzeń i stosowane w ministerstwach rozwiązania instytucjonalne, które służą przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Ankietę skierowaną do pracowników zamieścili na stronie internetowej. Pytania dotyczyły ich opinii na tematy związane z rekrutacją, dostępem do szkoleń, dostępem do awansów, oferowanych rozwiązań na rzecz godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym oraz ochroną przed dyskryminacją.

Z ponad 14 tys. osób pracujących w ministerstwach na ankietę odpowiedziało powyżej 3 tys., czyli 21 proc. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie 2011 i 2012 roku. Większość ankiet wpłynęła w pierwszym kwartale 2012 roku.

Naukowcy z SGH wzięli pod uwagę siedem kluczowych dziedzin, w których może dochodzić do nierównego traktowania. Były to: rekrutacja, dostęp do szkoleń, ochrona przed zwolnieniami, dostęp do awansów, łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi i ochrona przed molestowaniem oraz mobbingiem.

Kobiety górą w ministerstwie

Z badania wynika, że kobiety stanowią 62 proc. wszystkich pracowników zatrudnionych w administracji rządowej. Nie ma takiego ministerstwa, w którym kobiety stanowiłyby mniejszość.

Nawet w Ministerstwie Obrony Narodowej kobiet jest więcej niż mężczyzn. Najwięcej pań pracuje w Kancelarii Premiera Rady Ministrów (70 proc.) i w Ministerstwie Edukacji Narodowej (73 proc.), a najmniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (54 proc.).

143 osoby na ponad 14 tys. zatrudnionych w ministerstwach to osoby z niepełnosprawnością. To zaledwie 1 proc. Najwięcej osób niepełnosprawnych pracuje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3 proc.).

Kobiety zajmują stosunkowo duży procent, jeśli chodzi o liczbę kierowniczych stanowisk w ministerstwach. Wskaźnik wynosi 52 proc. i jest wyższy niż średnia dla Polski, która w roku badania wynosiła 39 proc.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.